Meediaülevaade: naabrid räägivad. 20.11

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Siseministri ähvardamist ähvardab karistus

Soome siseministri ebaseaduslikus ähvardamises süüdistatav isik kujutas tänavu oktoobris sotsiaalmeedias muu hulgas ministrit tulirelvaga sihikule võetud sihtmärgina. Süüdistatav võttis nii selle kui ka muud teod küll kohtus omaks, kuid ei võtnud siiski omaks kuriteo toimepanemist. Loe edasi: Helsingin Sanomat

Tehisintellekti abil korruptsiooni kallale

Soomes otsitakse tehisintellektiga tegelevatelt teadlastelt abi varjatud korruptsiooni avastamiseks ja eelkõige raskesti mõõdetavate korruptsioonivormide (nt ebaeetiline mõjutamine ja otsuste tegemine) puhul, kuna on leitud, et korruptsiooniga tegelemine vajab senisest tõhusamat lähenemist. Põhimõtteliselt otsiks selline süsteem suurtes andme- ja infovoogudes võimalikule korruptsioonile viitavaid hoiatavaid märke ja kahtlasi seoseid. Loe edasi: YLE

2,5% õpilastest saab koolis islamiõpetust

Soomes saab juba 15 000 algklasside õpilast õppetöö raames islami kui oma usu õpet – see on umbes 2,5% õpilastest. Soomes on islamiusu õpetamine algkoolides viimastel aastatel pidevalt kasvanud ja seda pakutakse juba rohkemgi kui õigeusu õpetamist. Loe edasi: YLE

Läti

Üle poolte ei suuda tuvastada koroonaviiruse allikat

COVID-19 testide tulemused Lätis on näidanud, et 53% nakatunutest ei suuda tuvastada viiruse allikat. Nendel, kelle puhul õnnestus nakkusallikas välja selgitada, oli selleks suuremalt jaolt (38%) mõni teine ​​pereliige ja ohu poolest teisel kohal (19%) on kontaktid töökohal. Loe edasi: Delfi

Tour de Trahv

Lätis õnnestus ühel joobes jalgratturil hankida ühe tunniga politseilt kolm haldusakti, mis trahvide kogusummana läks talle maksma 510 eurot. Loe edasi: Delfi

Miinimumpalk tõstetakse 500 euroni

Järgmisest aastast plaanitakse Lätis tõsta alampalka, mis praegu on 430 eurot, 500 euroni kuus ning samuti on kavas tõsta veel rida miinimume erinevate maksude plaanis. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Kas põhiseadus tõesti takistab karmimaid koroonaviirusega võitlemise meetmeid?

Rootsi valitsus on pikka aega väitnud, et põhiseadus takistab senisest karmimate meetmete rakendamist koroonaviirusega võitlemiseks, kuid kas see on tõesti nii? Kui põhimõtteliselt võib nii tõepoolest väita, siis samas paljud õiguseksperdid on seda meelt, et valitsuse käed pole nii lootusetult seotud ühtigi ja samas käib ka pidev töö asjakohase seadusloome kallal. Loe edasi: The Local

Dokumentaalfilm kliima-Gretast

Režissöör Nathan Grossman on tulnud avalikkuse ette “kärbes seinal” vaatega Greta Thunbergist, kus üheks äärmuseks on tavapärane streikimine Riksdagi hoone juures ja teiseks smalltalk Arnold Schwarzeneggeri ja António Guterresega. Loe edasi: Svenska Dagbladet

Kas terviseametnikud alahindavad õpetajate koroonariske?

Nii teadlased kui ka ametiühingud kritiseerivad Rootsi terviseametkondade aruannet, milles väidetakse, et õpetajatel ei ole teiste elukutsetega võrreldes suuremat ohtu nakatuda koroonaga. Teadlaste hinnangul ei saagi vastava aruande meetodi põhjal teha mingeid kindlaid järeldusi, ametiühingud aga väljendavad rahuolematust just vastavate järelduste suhtes. Loe edasi: Dagens Nyheter

Venemaa

Kes määrab majanduse arengukonteksti: riik või maailm?

Värskeim aruanne “Kriisijärgne majanduse taastumine ja Venemaa Föderatsiooni sotsiaalmajandusliku arengu prognoosimise põhisuunad aastani 2035” põhjustas majandusringkondades üsna elava diskussiooni, kus liberaalid ütlevad, et riiki on seal liiga palju, konservatiivide sõnul aga liiga vähe. Samas tundub, et hetkel on riigi rollist hoopis olulisem see, et kui kogu maailma majandussüsteemid on paratamatus ümberkonfigureerimise tsüklis, siis homme majanduslikult edukas olla tahtva Venemaa jaoks on täna eluliselt tähtis nendes protsessides üles leida ja võtta oma koht. Loe edasi: Kommersant

Uus maksusüsteem jaekaubandusele

Venemaal võib jaekaubanduses järgmisel aastal käivituda uus maksude automaatse arvestuse süsteem. Nimelt vabastaks see jaemüüjad kohustuslikust aruandlusest maksuametile, kuna veebipõhised kassaseadmed edastaksid föderaalsele maksuteenistusele teavet tehingute kohta reaalajas. Loe edasi: Kommersant

Viisa saamiseks peab sotsiaalmeediakontosid deklareerima

Alates aastavahetusest peab Venemaale elektroonilise viisa saamiseks täitma varasemast põhjalikuma taotlusvormi, kus tuleb ära tuua ka viisataotleja sotsiaalmeediakontod. Loe edasi: Delfi

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (167)