Meediaülevaade: naabrid räägivad. 7.11

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Puitehitised on trendikad, kuid kas ka tervislikumad?

Praegu on Soomes puitmajade ehitamise trend – kolmandik uusehitistest on puidust. Puitehitise väidetav tervislikkus betooniga võrreldes ootab alles aga teadlastelt kinnitust ja erinevate selleteemaliste uuringute tulemusi on oodata kevadel. Loe edasi: YLE

Sõjavägi diskrimineeris geisid

Parlamendi ombudsman kritiseeris Soome kaitsejõudusid selle eest, et värskelt värvatute tervisekontrolli tarvis kasutati koolitusmaterjali, mis väitis homoseksuaalsuse olevat takistuseks täisväärtuslikule sõjaväeteenistuse läbimisele. Kuna vastav info on diskrimineeriv ja seega seadusevastane, on see nüüd mainitud materjalidest eemaldatud. Loe edasi: YLE

Riiklik toetus külapoodidele

Hajaasustusega maapiirkondade toidupoed said Soomes taotleda riigilt toetust miljoni euro suuruse mahuga meetmest esimest korda mullu sügisel. Nüüd on põllumajandus- ja metsandusministeerium teinud ettepaneku nii külakaubanduse toetuse laiendamiseks hajaasustusest kaugemale kui ka toetusraha kogumahu kahekordistamiseks. Loe edasi: YLE

Läti

Tubakatoodete aktsiisimaksu tõus toeks vähihaigetele

Lätis on valitsuskoalitsioon nõustunud järgmisest aastast tõstma seniplaanitust kiiremini tubakatoodete aktsiisi, et koguda vähihaigetele mõeldud ravimitele täiendavaid vahendeid. Nii peaksid vastavad aktsiisimäärad tõusma järk-järgult 2021., 2022. ja 2023. aastal 7%. Loe edasi: Delfi

Riia madala sissetulekuga elanikele tasuta maskid

Riias on tehtud otsus jagada madala sissetulekuga elanikele riigi vastavatest varudest tasuta maske kaitsmaks neid COVID-19 eest. Tegemist on korduvkasutusega ehk pestavate kangasmaskidega, mida iga abivajaja saab kaks. Loe edasi: Delfi

Valgustati “nähtamatuid jalgrattureid”

Liiklusohutuse spetsialistid jagasid koostöös kogukonna ja kioskimüügi jaeketiga Narvesen pimedal ajal ilma valgustuseta Riias ringisõitvatele jalgratturitele 120 jalgrattalaternat. Kellel aga olid juba laternad peal ja kasutuses, said preemiaks kohvikuponge. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Amazoni masintõlked tekitasid piinliku furuoori

Kohe pärast seda, kui Amazon Rootsis äsja turule tuli, märkasid saidiga tutvujad ja ka ostjad mitmeid tänu saidil rakendatud inglise-rootsi masintõlkele tootenimedesse ja -kirjeldustesse tekkinud kulmukergitavaid, et mitte öelda piinlikke, et mitte öelda vulgaarseid mõisteid ja väljendeid. Loe edasi: The Local

Polestar arendab juba kolmandat mudelit

Edukalt e-hübriidi Polestar 1 ja täiselektrilise Polestar 2 toomisse ja tarnesse saanud Polestar on võtnud ette elektriautode tulevikku kujundada järgmise arendusse võetud mudeliga Precept. Esialgu oli Precepti puhul tegemist kontseptsiooniga, mis sai aga meedialt ja potentsiaalsetelt tarbijatelt tänu uuendusliku digitaalse tehnoloogia ja materjalide säästvale kasutamisele sedavõrd innustavat tagasisidet, et kontseptsioonist hakati edasi arendama tootmisse minevat versiooni ning peagi hakataksegi selle prototüüpe juba katsetama. Loe edasi: Dagens Nyheter

Sisserännanutelt hakatakse eeldama senisest paremat rootsi keele oskust

Rootsi valitsus soovib sisserännanute kehva rootsi keele oskuse (mis olevat suureks takistuseks tööjõuturule sisenemisel) parandamiseks edaspidi siduda sisserännanutele toetuste andmise ja nende kohaliku keele oskuse ehk teatud toetuste saamise üheks eelduseks võib saada rootsi keele kursustel osalemine. Loe edasi: Svenska Dagbladet

Venemaa

Putini määrus nr 666

Vladimir Putin allkirjastas määruse nr 666 Venemaa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kohta 2030. aastaks 70%-ni 1990. aasta tasemest, võttes arvesse metsade maksimaalset võimalikku neeldumisvõimet. Eksperdid rõhutavad, et uus eesmärk võimaldab de facto hoopis heitkoguseid oluliselt suurendada, tulles vastu tööstuse kasvuvajadustele, ja see samm ei ole teiste riikide plaanide taustal “väga ambitsioonikas”. Loe edasi: Kommersant

Töösturid vajavad tugevat rubla

2020. aasta jooksul toimunud rubla nõrgenemise taustal on samal ajal nõudlus tugevama rubla järele töösturite seas märkimisväärselt kasvanud ning seda eelkõige tootmiskuludele ja investeeringutele viidates. Rubla edasist nõrgenemist peab vajalikuks ainult 7% tootjatest. Loe edasi: Kommersant

Peterburi saabus 90% vähem migrante

Selle aasta üheksa kuuga saabus pandeemia tõttu Peterburi 88,1% vähem migrante kui eelmise aasta samal perioodil ehk siis vastavalt 213 000 võrreldes 1,6 miljoniga. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (167)