Paul Varul: kaasomand ja selle lõpetamine

Foto: Shutterstock.

Omand on põhiseaduse kohaselt kaitstud, st et omanikul on vaba voli otsustada, mida ta talle kuuluva asjaga teeb või kuidas kasutab. Juhul aga, kui ühel asjal on mitu omanikku, kellel kõigil on omaniku õigused, peavad nad omavahel koostööd tegema. Kui ühisteks omanikeks on abikaasad, on ühisvara ühine valdamine ja kasutamine kooselu loomulik osa ja vaidlused tekivad eelkõige abielu lahutamisel, kui ühisvara jagatakse. Kui aga ühisteks omanikeks on muud isikud, kas võõrad või ka omavahel sugulased, on juba ühise kasutamise ajal tülid lihtsad tekkima.

Olgu või näiteks juhus, kus kaks sõpra ehitasid omal ajal koos elamu ja hakkasid seda kasutama nii, et ühe perekond elas esimesel korrusel ja teine perekond teisel. Praeguseks on maa erastatud ja kinnistu kaasomanikeks on kummagi sõbra pärijad, kes aga sõbrad ei ole, kuna on pidevad lahkarvamused selle kohta, kui palju kulutada katuse ja aia remondiks, kellel on õigus parkida kinnistul autot mugavamas kohas, kes millal peaks koristama tänavat jne.

Paul Varul

Paul Varul on juhtivalt osalenud enamuse Eesti eraõiguse uute seaduste väljatöötamisel, ta on olnud pikemat aega TÜ tsiviilõiguse korraline professor, 1995 – 1999 oli Eesti Vabariigi justiitsminister. Praegu TÜ emeriitprofessor ja Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat ja vanempartner. Kord kuus kirjutab ta Edasi lugejatele õiguse teemalise kolumni, milles lahatakse erinevaid õigust puudutavaid küsimusi, kolumnides selgitatakse uue õigussüsteemi kujunemise põhimõtteid ja kommenteeritakse aktuaalseid juriidilisi probleeme. Loe artikleid (18)