Rein Veidemann: ajad muutuvad ja muutuvad hinnangud. “Indigo”

Essee pealkiri ütleb ümber tuntud ladinakeelse mõttetera “Tempora mutantur, nos et mutamur in illis” (“Ajad muutuvad ja meie muutume ühes nendega”). Seda heksameetris kirjutatud fraasi (värsirida) on omistatud Ovidiusele, aga ingliskeelne Wikipedia seob selle 16. sajandil alanud protestantismiga.

On kuidas on, see muutumine puudutab ka ajas aset leidnud sündmuste hinnanguid. Jutustus ajast ehk ajalugu ise on pidevas muutumises. Faktid jäävad faktideks, aga tõlgendused nende ümber moduleerivad faktide asendit ja seoseid sündmuste reas. Kultuuri-, sh kirjanduse ajalugu, milles sündmus (resp teos) ise on juba olemuselt tõlgendusprotsessi tulemus – elu jäljend või ülekanne tekstiks – kujutab endast kirjelduse ja enesekirjelduse lakkamatut voogu, mida mõjutab mõtte- ja käsitlusviiside ning arusaamade muutumine.

Rein Veidemann

Rein Veidemann on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor. Loe artikleid (64)