Üüve-Lydia Toompere ja Siim Tõniste: “Ümbermõtlemine võib olla kõige parem vahend polariseerumise vastu”

Üüve-Lydia Toompere ja Siim Tõniste. I Foto: Alan Proosa

Septembri hakul sai erinevate Eesti linnade publik kogeda osaluslavastust “supersocial”. Lavastuse formaat nägi ette kõigi publikuliikmete osalust ning lavastajad-koreograafid Üüve-Lydia Toompere ja Siim Tõniste käsitlesid selles töös arvamuste ja hoiakute kujunemist ning arvamuse avaldamist tantsu ja teatri vahenditega. Iiris Viirpalu uuris autoritelt nii lavastuse ja Eestis veel vähe levinud osalusteatri formaadi kohta kui ka polariseerumise ning inimeste julguse kohta ühiskonnas arvamust avaldada.

Kust tuli idee teha lavastus osalusteatri formaadis, kus kõik publikuliikmed mingil moel osalevad?

Üüve-Lydia Toompere: Meile on kogu aeg loome- ja uurimisprotsessis meeldinud kaasata inimesi, kuna me ei tea, mida inimesed arvavad. Me ei saa kunstnikena võtta sellist positsiooni ja vastutust ning öelda, et me teame kõike või et meie arvamused ühiskonna toimimisest on objektiivsed. Seetõttu tundub veider mitte inimestelt otse küsida. Juba eelmises töös “plaan T” viisime läbi fookusgrupi intervjuusid, uurides päriselt inimeste hirme. Ja nüüd, selles uues protsessis, otsustasime lasta inimestel etenduse jooksul vabalt arvata.

Iiris Viirpalu

Iiris Viirpalu on lõpetanud semiootika ja kultuuriteooria magistri ning tegutsenud aastaid nii kultuurikorraldaja kui ka vabakutselise kriitikuna. Ta on kirjutanud arvustusi, arvamusartikleid ja teinud intervjuusid kultuuriväljaannetele. Iiris on Edasi kultuurirubriigi kaasautor. Loe artikleid (46)