Mihkel Kangur: elevant kübaras

Illustratsioon: Ander Avila.

Antoine de Saint-Exupéry raamatus “Väike prints” on lugu elevandi alla neelanud boast. Loo jutustaja sattus kimbatust tekitavasse olukorda, kui täiskasvanud nägid tema joonistuses boa asemel kaabut. Kui autor püüdis oma mõttekäiku paremini visualiseerida ja joonistas boa sees oleva elevandi nähtavaks, soovitasid täiskasvanud tal keskenduda pigem mõistlikumatele valdkondadele, nagu geograafia või aritmeetika.

Meid sisaldav loodus on täis keerukaid, kontekstuaalseid, mitmetahulisi ja omavahel erinevate tagasisidemehhanismidega seostatud elemente, mida me mõtlemises käsitleme mõistetena. Mida mitmekesisemad on meie käsutuses olevad mõisted ja mida erinevamates seostes me neid kasutada oskame, seda huvitavamalt ja keerukamatel teemadel oskame mõelda ja seda enam on meil võimalus teha keskkonna suhtes õigeid otsuseid. Kuna looduses toimuvate protsesside ja nende ajas muutumise mõistmine on küllalt suurt väljakutset pakkuv, võime keskkonnateemalistes aruteludes kohata igati mõistlike ja teaduspõhiste argumentide vahel sageli ka väärmõisteid.

Mihkel Kangur

Mihkel Kangur on Rakvere Riigigümnaasiumi õppe- ja arendusjuht, varasemalt töötanud Talllina Ülikooli vanemteadurina. Hariduselt ökoloogia doktor ja uurinud Eesti taimkatte arengut jääajajärgsel perioodil. Ökoloogia alaste uuringute tulemustest olen näinud, milline on olnud inimese mõju ökosüsteemidele ja millised võivad olla vastasmõjude tagajärjed meie ühiskonnale. Seetõttu olen viimastel aastatel üha enam keskendunud säästva arengu haridusele ja Gaia haridusele, lootuses, et meil on läbi hariduse võimalik muuta ühiskonna kurssi. Loe artikleid (46)