Kaido Pajumaa: usaldus meeskonnas – kas võtate dividende või maksate lõivu?

Usaldus on iga meeskonna edustrateegia "varjatud muutuja", mida ei saa küll sarnaselt paljude teiste näitajatega otseselt mõõta, aga millel võib olla meeskonna töö lõpptulemusele vastavalt kordistav. Foto: Shutterstock.com

Olen üksjagu palju kirjutanud haavatavusel (kaitsetusel) põhineva usalduse tähtsusest meeskonnas. Kirjutan sellest tänagi.

Usalduse võib meeskondades jagada kaheks: professionaalne usaldus – töötajad usaldavad üksteist ja juhti tööalaselt (teatakse üksteise tööalaseid tugevusi ning usutakse, et igaüks saab oma tööga hakkama); teiseks haavatavusel (kaitsetusel) põhinev usaldus – töötajad usaldavad üksteist ja juhti inimesena, teades, et üksteisele soovitakse head, mistõttu ei ole vaja olla kaitsepositsioonil (üksteisega võistelda, end kellegi kommentaaride või tegude vastu kaitsta), vaid võib “mõõgad ja kilbid” kõrvale panna.

Kaido Pajumaa

Kaido Pajumaa on meeskondade ja juhtide koolitaja. Tema peamiseks huviks on, mida töötajad ja juhid saaksid ära teha selleks, et tööl veedetud aeg oleks põnevam, positiivsem ja tulemuslikum. Loe artikleid (51)