Peeter Koppel: põlatud majandusmõte käivitas kohaliku rikkuse loomise masina

Foto: Shutterstock.com

Tänaseks enam kui kümme aastat väldanud arenenud maailma võlakriis on tekitanud olukorra, kus häid lahendusi ei ole ning seega tuleb tegeleda asendustegevustega.

Teatavasti juba 80ndatel teati siinmail, et suuremate jamade ning pahanduste korral läbitakse kolm faasi. Esiteks süüdlaste otsimine. Teiseks süütute karistamine ning kolmandaks kõrvalseisjate autasustamine.

„Süüdlane“ on tänaseks leitud ning teda on süütuna ka karistama asutud. Nimelt ei ole võimalik sisuliselt ühtegi nädalat mööda saata nii, et kuskil ei oleks võimalik lugeda mõnd arvamusartiklit, mille esimeses lõigus kantakse suurem osa maailma probleemidest neoliberalismi kontole. See on muidugi huvitav lähenemine, sest neoliberalism, kuigi oma vigadega, ei võimalda eriti hästi ei selgitada ega põhjendada seda, kuidas ja miks peaks riik end maksejõuetusse laenama. Samas ei pea täna selleks erilist vaeva nägema, et just liigseks paisunud võlakoorem on see, mis paistab muuhulgas absurdsetesse mastaapidesse paisunud ebavõrdsuse ja selle poolt tekitatud poliitilise ebastabiilsuse tagant. Võtmesõnadeks on siin rahatrükk ning sellest tingutud varahindade inflatsioon. Aga see selleks.

Peeter Koppel

Peeter Koppel on SEB privaatpanganduse strateeg, varahaldur ja kolumnist, kes kommenteerib sageli Eesti meedias majandusteemasid, eriti finantsturgude käitumist ja seda mõjutavaid tegureid. Loe artikleid (73)