Meediaülevaade: naabrid räägivad. 4.07

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Senativäljakust sai hiigelterrass

Koroonapiiranguid arvesse võttes tehti Helsingis kogu Senativäljakust hiigelterrass, mis avas 1. juulil 16 erinevat söögi-joogikohta kokku 480-le kliendile. Muuhulgas peaks terrassväljak või väljakterrass olema kajakavaba tänu 15 km jagu ”võrkkatusena” õhku tõmmatud tamiilist. Loe edasi: Helsingin Sanomat

Helsingis reisisadamatega ummikseis

Liiklusummikud on juba ammu Helsingis muutunud aina kriitilisemaks probleemiks Jätkäsaarel ja selle ümbruses ehk Länsiterminaaliga seotud liiklusvoogude jaoks.

Asja uuriti ja põhimõtteliselt selgus, et ega midagi paremat ka välja ei mõtle, sest ainus mastaapsem alternatiiv – Tallinnaga seotud liikluse- ja reisijatevoo ülekolimine Vuosaari sadamasse Ida-Helsingis – on ebareaalselt kallis ja ajamahukas. Loe edasi: Helsingin Sanomat

Kirikuisa süüdistatakse rassismis

Kuopio ja Karjala kirikuisal metropoliit Arsenil tuleb juuli lõpuks Soome õigeusu kirikule aru anda talle esitatud rassismisüüdistuste osas. Üheks vastava süüdistuse esitajaks oli muuhulgas peapiiskop Leo. Loe edasi: YLE ja YLE

Läti

Iga viies lätimaalane laeb alla ebaseaduslikku virtuaalainest

Käesoleval aastal on peaaegu iga viies Läti elanik kasutanud andmete (filme 67,7%,  seriaale 43%, arvutimänge 35%, arvutiprogramme 31,7%, muusikat 27,7%, e-raamatuid 15,1% ja pilte 7,4% vastanutest) allalaadimiseks ebaseaduslikke saite ja 2/3 kasutas sellist võimalust kuus korra või rohkem. Loe edasi: Delfi

Roolijoove muutus ”kallimaks”

Juuli algusest Lätis enam haldusaresti roolijoodikutele ei kohaldata ja roolijoobes vahele jäänutele kehtestati senisest karmimad trahvid.

Näiteks kui varem trahviti 1-1,5 promilliga roolis olemise eest 120 euroga, siis nüüd on trahv 850 – 1400 eurot koos sõiduõiguse ajutise äravõtmisega. Loe edasi: Delfi

Ebaseaduslik prostitutsioon ajutiselt reeglite ja trahvideta

Juuli algusest kaotas senine haldusõiguse rikkumiste seadustik kehtivuse ja kuna uus seadus jättis määratlemata uued prostitutsiooni reguleerivad reeglid, sest poliitikud ei suutnud nendes kokkuleppele jõuda, ei saa praegu näiteks ebaseadusliku prostitutsiooni eest trahve määrata. Loe edasi: Delfi

Rootsi

Stockholmi “linnakülad”

Rootsi pealinnas on võetud linnaruumi ja -kogukonna inimkesksema ja -sõbralikuma arendamise ja toimimise eesmärgiga ette linna jagamine teatud ”linnaküladeks” ehk ühikuteks, mille raames oleks optimaalselt võimalik teatud meie-kogukonnatunde tekkimine pakkudes senisest suuremat sotsiaalset sidusust antud ühikute piires. Loe edasi: The Local

Viiendik veaga Volvodest Rootsis

Ka meie massimeediani on jõudnud uudis, et Volvo kutsub turvavööprobleemi tõttu hooldusse üle 2 miljoni auto üle maailma ja nendest üle 4300 on Eestis.

Saamaks aimu Volvo tähtsusest ja juhtumi mastaabist (seni Volvo suurim tagasikutsumine) Rootsi ühiskonnas tuleks võtta teadmiseks, et sellest ülemaailmsest koguarvust viiendik asub Rootsis. Loe edasi: SVD

Suunamudimine noorte suvetööna

Koroona pani Rootsis eriti heleda laksu muuseas ka noorte tööhõivele, kuid vahel on häda parim õpetaja. Praegu on Skånes käimas projekt, kus 16-25-aastastel noortel on võimalus suvel töötada kohaliku suunamudijana sotsiaalmeedias maaelu igapäevase elu kujutajate ja promojatena. Loe edasi: SVD

Venemaa

Söekaevandustööstus hingab kergendunult

Mäe- ehk täpsemini söekaevandustööstus võib Venemaal hingata kergendunult – rahandusministeerium loobus praeguses majandusolukorras progressiivse söekaevandamise maksu ideest, mida arutati aasta alguses aktiivselt seoses ekspordile orienteeritud kaevandustööstuse ”liigsete tuludega”. Loe edasi: Kommersant

Parkimisreform puuetega parkijate arvelt

Rohkem kui veerand Venemaa puuetega elanikest, kellel oli ka vastav tasuta parkimise õigus, kaotasid selle staatuse juuli algusest. Kui varem õigustas sellist tasuta eristaatust pea igasugune puue, siis nüüd jäi see kehtima ainult piiratud liikumisvõime puhul. Loe edasi: Kommersant

Uus majanduslik reaalsus

“Kommersant” andis välja eri ”Uus majanduslik reaalsus”, mis kajastab seal veel möllavast viirusest juba tekitatud uusi majanduslikke reaalsusi Venemaal. Loe edasi: Kommersant

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (165)