Kaarel Ots: investeerimistrend, mis päästab maailma

Kaarel Ots.

Majandusloengute esimesi tõdesid on pikka aega olnud tees, et ettevõtte ülim eesmärk on teenida aktsionäridele kasumit. See 70ndatel Milton Friedmani poolt sõnastatud ja seni muutumatuna püsinud põhimõte sõnastati eelmisel aastal ringi.

Nimelt kirjutasid 200 USA suurettevõtte juhti ühiselt alla avalikule pöördumisele, mille kohaselt on aktsionäride kasumi maksimeerimine jätkuvalt ettevõtte üks peaeesmärkidest, kuid vähemalt sama oluline on teenida kõigi seotud osapoolte – töötajate, klientide, tarnijate, kogukondade, kus tegutsetakse – huve. Ka maailma suured rahaliigutajad on investeerimisotsuste langetamisel tegemas olulisi muudatusi. See on oluline mõtteviisi muutus, mida tasub jälgida.

Kaarel Ots

Kaarel Ots on Tallinna börsi juhatuse esimees. Loe artikleid (6)