Less is more: läbirääkimised

Vaata kuidas tahad, kõikjal on paradoksid. Need juhivad elu. See teadmine tuleb ajaga. Festina lente. Less is more. Saad kõik, millest loobud. Jne.

Karjäärinõustaja Robert Parki artikli võib paljuski paradokside maailma liigitada. Oma postituses annab ta oma konsultatsioonipraksisele toetudes väärtuslikku nõu, kuidas saavutada palgaläbirääkimistel (aga toimib ka mistahes muudes tehingutes, kus eesmärk win-win) parim tulemus, ja see on teema, mis puudutab meid kõiki. Ta rõhutab, et palgaläbirääkimiste eesmärk ei ole saada kõrgeim pakkumine. Eesmärk on saada parim pakkumine, ohustamata oma suhet tööandjaga. Me ehitame oma karjääri üks vestlus korraga.

Küsi õigeid küsimusi

Läbirääkimiste käigus kauplemisel ja küsimuste küsimisel on vahe. Sageli võib palgapakkumine suureneda, kui küsida õigeid küsimusi, selle asemel et käia välja oma vastupakkumine. Näiteks võid sa tööandjale mainida, et nende pakkumine on loodetust madalam, ja küsida, kas neil oleks võimalik põhipalka tõsta. Sa võid ka küsida, kas töörolli on võimalik laiendada, et õigustada suuremat tasu. Küsimuste küsimine annab tunde, et vestluses tehakse pigem koostööd – sina ja värbaja lahendate koos probleemi.