Less is more: läbirääkimised

Vaata kuidas tahad, kõikjal on paradoksid. Need juhivad elu. See teadmine tuleb ajaga. Festina lente. Less is more. Saad kõik, millest loobud. Jne.

Karjäärinõustaja Robert Parki artikli võib paljuski paradokside maailma liigitada. Oma postituses annab ta oma konsultatsioonipraksisele toetudes väärtuslikku nõu, kuidas saavutada palgaläbirääkimistel (aga toimib ka mistahes muudes tehingutes, kus eesmärk win-win) parim tulemus, ja see on teema, mis puudutab meid kõiki. Ta rõhutab, et palgaläbirääkimiste eesmärk ei ole saada kõrgeim pakkumine. Eesmärk on saada parim pakkumine, ohustamata oma suhet tööandjaga. Me ehitame oma karjääri üks vestlus korraga.

Küsi õigeid küsimusi

Läbirääkimiste käigus kauplemisel ja küsimuste küsimisel on vahe. Sageli võib palgapakkumine suureneda, kui küsida õigeid küsimusi, selle asemel et käia välja oma vastupakkumine. Näiteks võid sa tööandjale mainida, et nende pakkumine on loodetust madalam, ja küsida, kas neil oleks võimalik põhipalka tõsta. Sa võid ka küsida, kas töörolli on võimalik laiendada, et õigustada suuremat tasu. Küsimuste küsimine annab tunde, et vestluses tehakse pigem koostööd – sina ja värbaja lahendate koos probleemi.

Alati ei tasu esimesena pakkumist teha

Uuring näitab, et see, kes laob numbrid esimesena lauale, saab parima pakkumise; kuid tegelikkuses ei ole see alati nii. Esimesena pakkumisega kaasneb risk (kui küsid liiga palju, riskid võimalusest ilmajäämisega; ja kui küsid liiga vähe, riskid sellega, et sead oma potentsiaalsele sissetulekule piiri).

Kandidaadid peaksid kaaluma, milline on nende riskitaluvus enda välistamise ja piirangute suhtes. Näiteks töötud kandidaadid võiksid lasta pigem tööandjal teha esimese pakkumise, kuna nende risk on palju suurem, ent töötavad (ja passiivsed) kandidaadid peaksid numbrid lauale asetama enne tööandjat.

Mäng ei käi võidu peale

Kindlate piiride seadmine töötab väga harva. Kui panna vastamisi ettevaatlikult katsetav kõnelemine ja kindlalt veenev kõnelemine,  on esimene palju tõhusam kui viimane. Rohkem koostööle suunatud lähenemine võimaldab läbirääkimistel saavutada paremaid tulemusi.

Sea teised endast olulisemaks

Kui oled mures, kuidas oma palganõudmiste eest seista, võib hästi toimida nn agentuuri lähenemine. Agentuuri lähenemise puhul sa lihtsalt eemaldad end põhirollist – sa ei pea läbirääkimisi enda nimel, sa pead läbirääkimisi oma pere nimel. Kui mõtled läbirääkimisi pidades kellegi teise peale, oled tõenäoliselt sageli valmis rohkem võitlema.

Õiglane tasu on pikas perspektiivis parim

On võimalik, et inimesele makstakse liiga palju. Mida rohkem sa teenid, seda enam tööandja sinult ootab ja su risk ootustele mitte vastata suureneb märkimisväärselt. Palju parem on kokku leppida kõigi seotud osapoolte jaoks õiglases palgas ja siis ülejäänu välja teenida.

Loe pikemalt: The Future of Money