Steve Keating: kas küsid juhina õigeid küsimusi?

Õigete küsimuste esitamisel saab palju paremaid vastuseid. Mainin seda, kuna väga keeruline on juhtida inimesi, keda sa ei tunne. Inimeste tundmine nõuab nendega pidevalt suhtlemist ja küsimused on juhi üks kõige tõhusamaid suhtlusvahendeid. Juhul kui…

Juhul kui ta esitab õigeid küsimusi. Juhi üks peamisi kohustusi on aidata oma inimestel kasvada. Et nad saaksid oma potentsiaali ja eesmärgid ellu viia ning kasvaksid juhiks, kui see on nende eesmärk.

Enamik juhte nõustub sellega. Kuid probleem seisneb selles, et liiga vähesed juhid küsivad inimestelt, keda nad juhivad, küsimusi, mis aitaks neil oma inimeste eesmärke mõista. Liiga vähesed juhid küsivad oma inimestelt, kuidas nad saaksid aidata neil olla piisavalt kaua motiveeritud, et viia oma potentsiaal ellu.

Nagu ingel Clarence filmis “Elu on imeline” teada sai, peab kellegi aitamiseks tema kohta midagi teadma. See “midagi” on palju enamat kui ta töölevõtmise kuupäev, töötaja numbrikood ja töökohustused.

Juhtimine on seotud inimestega. Oma inimeste mittetundmise tõttu võib juhtuda, et kohtled neid kui ettevõttele kuuluvaid asju, näiteks arvutit või tõstukit. Nad pole asjad! Nad on INIMESED, kel on oma soovid, vajadused, probleemid, lootused ja unistused… nagu sinulgi.

Juhina pead sa oma inimeste kohta järeldusi tegema. Aga juhina ei tohi sa teha oma inimeste kohta ennatlikke järeldusi. (Tõeline juht mõistab nende vahet.) Sa ei saa oma inimeste kohta häid otsuseid ja järeldusi teha, ilma et sul oleks nende kohta teavet. Parim viis selle teabe saamiseks on neilt otse küsida.

Seepärast soovitan ma juhil võimalikult paljude oma inimestega teha perioodilisi innervjuusid. Ei, siin ei ole kirjaviga. Ma ei pea silmas intervjuusid. Intervjuud teed sa siis, kui proovid kedagi palgata.

“Innervjuu” on see, mida teed, kui püüad aidata kellelgi kasvada.

Innervjuud on lühikesed. Umbes 5 minutit, et küsida, kuidas inimesel läheb. Küsi, mis on ta eesmärgid isiklikus ja tööelus. Küsi, kuidas sa saad teda aidata. Küsi, kuidas organisatsiooni töö talle sobib. Küsi, mida saaksid teha tema töö tõhustamiseks. Küsi ta pere ja töövälise elu kohta. Küsi mõni neist küsimustest või kõik, kui aeg lubab. Nende küsimuste eesmärk on näha oma inimeste sisse, et teaksid, kuidas neid aidata.

Esita neid küsimusi isegi siis, kui su inimesed on neist pisut segaduses või üllatunud. Kui nad mõistavad, et tunned nende vastu suurast huvi, muutuvad nende vastused paremaks. Nii ka sinu võimalus aidata neil kasvada.

Enamik “juhte” väidab mulle seepeale, et nad ei saa neid küsimusi küsida… nad ütlevad, et neil pole aega. Sageli ütlevad nad nii kohe pärast seda, kui on väitnud, et nende inimesed on nende suurim vara.

Võin selle põhjal järeldada vaid seda, et nad investeerivad teadlikult oma aega vähemolulistesse asjadesse kui nende “suurim vara”.

See ei paista küll tõhus juhtimisstrateegia olevat.

Kas sina suudad kiirustamist vähendada, et investeerida üliolulist aega oma inimestesse ja esitada õigeid küsimusi? Kui oled juhtpositsioonil ja soovid tõeliselt juhtida, peab su vastus sellele küsimusele olema kõlav JAH!

Allikas: Lead Today. Tõlge Egle Taklai

Steve Keating

Steve Keating on 30-aastase kogemusega müügijuhtimise ja turunduse professionaal. Edasi avaldab kokkuleppel autoriga tema valitud juhtimismõtteid. Loe artikleid (19)