Vastuseks paarile sõbrale. Michel Houellebecq: “Ma ei usu sellistesse avaldustesse nagu “pärast seda pole miski enam endine”

Vastuoluline ja auhinnatud prantsuse kirjanik Michel Houellebecq. Foto: Shutterstock.

Michel Houellebecq on kirjanik. Esimest korda pärast pandeemia algust võtab ta sõna. Selles kirjas heidab ta kõrvale idee koroonakriisi-järgse uue maailma sünnist.

Artikkel on 4. mail ilmunud Radio France portaalis ja avaldame selle autori loal.

Natuke hullem 

vastuseks paarile sõbrale