Folklorist Marju Kõivupuu: “Me kõik vajame Oma Lugu”

Marju Kõivupuu. I Foto: erakogu.

Folklorist, kirjanik ja õppejõud Marju Kõivupuu avab intervjuus tänapäeva inimese suhet pärimuse, loodus- ja kultuurimälestiste ning esivanemate elulaadiga. Intervjuus tuleb juttu jätkusuutlikumast eluviisist, pühapaikadest ja kultuurimälust tänapäevase linnastunud ning digitaliseerunud ühiskonna ja koroonapandeemia kontekstis. Miks inimesi tänapäevases digiühiskonnas üldse kohaliku koduloo, ajaloo ja mälestiste poole tõmbab?

Uurite folkloristi, kirjaniku ja õppejõuna loodus- ning kultuurimälestisi ja pärandkultuuri. Millele tugineb inimese side looduslike pühapaikade, kultuurimälestiste ja üldse pärandkultuuri või -traditsioonidega? Miks inimesi teie arvates ka tänapäevases digiühiskonnas üldse kohaliku koduloo, ajaloo ja mälestiste poole tõmbab?

See teemadering on lahutamatult seotud identiteedi ja maailmavaatega. Me kõik soovime kuhugi kuuluda, vajame müütilist Oma Lugu, soovime rohkemal või vähemal määral teistest eristuda. Kultuuriline mitmekesisus on ka üleilmastuvas maailmas sama vajalik kui näiteks elurikkus looduses – iga keele kadumisega kaob selles keeles loodud vaimne maailm, mõtlemise eripära, lood ja laulud. Suuresti seetõttu võib väita, et 21. sajand on ka kultuuripärandi väärtustamise sajand – üleilmastumine mõjub väikestele kultuuridele surmavalt. Ja lõpuks – eks meie tänane maailm tugineb rohkem või vähem eelläinud põlvede väärtustele ja hoiakutele.

Iiris Viirpalu

Iiris Viirpalu on lõpetanud semiootika ja kultuuriteooria magistri ning tegutsenud aastaid nii kultuurikorraldaja kui ka vabakutselise kriitikuna. Ta on kirjutanud arvustusi, arvamusartikleid ja teinud intervjuusid kultuuriväljaannetele. Iiris on Edasi kultuurirubriigi kaasautor. Loe artikleid (49)