Kuidas hinnata töötajate & organisatsiooni koolitusvajadust?

Hea koolitus on rätsepatöö.

Töötajate koolitamine ettevõtetes on üks olulisemaid võtmeküsimusi, kui räägime tulemusele orienteeritud tegevusest, professionaalsest meeskonnatööst ja kvaliteetsest tulemusest. Tänapäevane tehnoloogia ja ärikultuur arenevad kiiresti ning organisatsiooni koolitusvajaduse määratlemine on muutunud omamoodi teaduseks.

Olen erinevate juhtidega töötajate koolitamisest vesteldes tajunud, et tegelikult puudub neil päris selge pilt, millest koolitusvajaduse hindamisel alustada ning kas ja kuidas seda üldse teha.

Hea koolitus on rätsepatöö

Koolitusvajadust saab defineerida kui vahemikku, mis jääb hetketeadmiste ja -oskuste ning tulevikuteadmiste ja -oskuste vahele. Vajadused või jagada kolmeks: