Investeerimisklubi podcast: minimalistlikust elustiilist ja investeerimisest

Seekordse Investeerimisklubi podcasti saatekülaline on Liisi Kirch, kes tegeleb Rahandusministeeriumis rahatarkuse koordineerimisega. Juttu tuleb minimalismist kui elustiilist. Uuritakse, kuidas rakendab Liisi minimalistlikke põhimõtteid oma igapäevaelus ning kuidas see tema (perekonna) elu mõjutab. Samuti arutatakse Liisiga tema investeerimispõhimõtete ning teekonnal saadud kogemuste ja õppetundide üle.

Varem on Liisi Kirch töötanud metoodikuna Eesti Pangas ning finantsanalüütikuna Finantsinspektsioonis. Lisaks finants- ja majandusvaldkonna tegevusele on Liisi olnud ka pedagoog, ta õpetas Tallinna 32. Keskkooli noori ettevõtluse teemadel. Samuti on ta raamatu “Minu finantsplaneerija” autor. Karjäärialastele kogemustele lisaks on Liisi minimalistliku elustiili viljeleja, mis ongi seekordse saate üks teemadest.

Saates tuleb juttu:

  • Kuidas Liisi enda jaoks minimalismi tõlgendab/defineerib?
  • Millised on need rutiinid/tegevused, mida Liisi minimalistina teeb (või siis vastupidiselt just ei tee)?
  • Kuidas mõjutavad minimalistlikud põhimõtted tema ja ta perekonna elu?
  • Milline on Liisi tänane portfelli ülesehitus ning millistest põhimõtetest ta lähtub?
  • Kuidas mõjutavad minimalistlikud põhimõtted investeerimistegevust?
  • Millised on olnud Liisi läbi aegade parimad investeeringud ja olulisimad õppetunnid?
  • Kuidas saab iga inimene kujundada oma igapäevaelu minimalistlike põhimõtete järgi?

Investeerimisklubi on Eesti suurim avalik investeerimiskogukond nii alustavatele kui ka edasijõudnud investoritele, et üheskoos õppida, areneda, kogemusi vahetada ja jõukust akumuleerida.