Timo Rein: töökoha valikul on aina olulisem töö sisuline pool

Timo Rein. Foto: Margus Heinmets, Pipedrive

Müügihaldustarkvara pakkuva Pipedrive’i üks asutajatest Timo Rein on nüüd juba globaalseks kasvanud ettevõtet vedanud alates selle loomisest 2010. aastal. Olles töötanud ise varem müügiinimesena, tundis Timo Rein puudust tarkvarast, mis võimaldaks kiirelt ja mugavalt müügikontakte ja -suhtlust hallata, et jääks rohkem aega põhitööks – müügiks. Nüüd kasutab maailma esimest müügiinimestelt müügiinimestele loodud tarkvara juba üle 90 000 ettevõtte. Intervjuus jagab Timo Rein oma tähelepanekuid inimeste ootustest töökohale ja tööle,  ärikultuurist, globaalse haardega ettevõtte juhtimisest ja sellest, kuidas paistab Eesti eemalt vaadates.

Artikkel ilmus esmalt Tööelu ajakirja 2019. aasta talvenumbris ja on avaldatud ka Tööelu portaalis.

Miks ja kuidas sündis Pipedrive? 

Umbes 15 aastat tagasi tegime Urmas Purde ja Peep Vainuga konsultatsiooni- ja veel koolitusettevõtet. Mida aeg edasi, seda rohkem arutasime Urmasega, et see mõju, mida ettevõtetele pakkuda, võiks olla pikemaajalisem kui lihtsalt üks koolitus. Samuti oli meil oma töös vaja tööriista, mis oleks koolituste müümisel abiks. Uurides turul pakutavaid müügijuhtimise tarkvarasid, tõdesime, et CRM (Customer Relationship Management) ehk kliendisuhete haldamise maailm on täis tööriistu, mis teenivad lõviosas juhtide huve. Nendega sai igasuguseid analüüse ja kokkuvõtteid teha, kuid need ei aidanud päriselt müügiga tegelevaid inimesi. Või kui aitasidki, siis olid need keerulised. Ühel hetkel enam ei jaksanud neid kasutada, sest olulisem oli müüa, mitte tarkvaraga jageleda.

Tuli mõte, et äkki peaks sobiva toote ise ehitama. Kuna olime tehnoloogia alal võhikud, saime ruttu aru, et meil on kaasasutajate tasemel vaja kõrgetasemelist IT-teadmist. Kohtusime 2009. aastal Ragnar Sassi, Martin Henki ja Martin Tajuriga, kellega koos sündiski Pipedrive – esimene müügiinimeste loodud müügijuhtimise tarkvara, mida täna kasutab juba rohkem kui 90 000 ettevõtet üle kogu maailma.

Tegelete müügitarkvara lahendustega. Kui palju peate oma töös arvestama järjest mitmetahulisemate küberkuritegevuse vormidega? 

Selle teemaga puutuvad tehnoloogiaettevõtted kokku iga päev. Pipedrive teenindab kliente rohkem kui 150 riigis ning nende andmete turvalisus ja küberkuritegevuse riskide maandamine on meile arusaadavalt eriti oluline valdkond. Järeleandmisi me siin ei tee. Pipedrive’i turvalahendused on kogu maailma mõistes väga kõrgel tasemel ning need on loodud siinsamas Eestis meie Tartu ja Tallinna kontorites.

Kui teadlik ja hoolas on teie hinnangul üks keskmine tarbija internetis osteldes? 

Mulle tundub, et inimesed on netist oste tehes järjest teadlikumad ja hoolsamad. Teadlikkus on paranenud ning paljudel on isiklike või tuttavate ringis negatiivseid ja seeläbi õpetlikke kogemusi olnud. Kindlasti lihtsustab netist asjade või teenuste ostmist suhteliselt läbipaistev arvustuste andmise ja lugemise võimalus. Enne ostu sooritamist saab teha lihtsal viisil kodutööd, uurides teiste klientide arvamusi ja hinnanguid või vaadates YouTube’ist konkureerivate toodetega tehtud võrdlusi ning analüüse. See annab inimestele julguse teha netis järjest kallimaid ja riskantsemaid oste.

Millised on tarkvaraarendaja või  IT-spetsialisti ootused, kui ta tuleb Pipedrive’i tööle?

Tegutseme Pipedrive’is pidevalt selle nimel, et töötajatel oleks toetav töökeskkond ning neil oleks kontoris hea ja mugav olla. Oleme põhjalikult läbi mõelnud kogu töötaja teekonna ettevõttes, alates kogemusest, mille tahame inimesele anda värbamisel, lõpetades motiveeriva töökorralduse, enesetäiendusvõimaluste ja lisahüvede pakkumise ning tasakaalustatud töö- ja pereelu väärtustamisega.

Arendajatele on töökoha valikul aina olulisem töö sisuline pool.

Võtsime aasta tagasi kasutusele uue töömudeli, mis keskendub probleemi, mitte ülesande lahendamisele. Kord nädalas on tootejuhtidel võimalik kolleegidele mõne minuti jooksul esitada oma ideed kliendi probleemi lahendamiseks ja koguda enda ümber tiim, kes tahaks sellega tegeleda. Selline töövorm esitab arendajatele pidevalt uusi väljakutseid, võimaldab neil kiiresti oma oskusi arendada ning lisab ka vastutust. Samuti pakume aeg-ajalt töötajatele võimalust osaleda eksootilistel välismissioonidel. Vabadus valida endale huvitavaid projekte on märkimisväärselt suurendanud arendajate rahulolu ja produktiivsust. Hiljutise Instari uuringu kohaselt, mis käsitles tundengite tööootusi ja tööandja mainet, peavad Eesti IT-üliõpilased Pipedrive’i kõige atraktiivsemaks tööandjaks ja see teeb heameelt.

Millised on teie ootused neile? Mis teeb töötajast teie silmis hea töötaja? 

Meie olulisimaks märksõnaks töötajate värbamisel on tasakaal. Ühelt poolt otsime inimesi, kes seavad endale kõrged standardid ning teevad oma tööd hästi. Eeldame, et iga töötaja tuleb Pipedrive’i arengusse oma osa andma, tuues kaasa oma kogemused ja oskused ning vastutades seeläbi Pipedrive’i käekäigu eest. Oma ala tõeliste asjatundjate seas töötamine motiveerib ka teisi ennast pidevalt arendama, pingutama ning oma töös veelgi paremaks saama.

Teiselt poolt on meile inimeste töölevõtmisel ülioluline karakterite sobivus, sõltumata erialast, kogemusest, rahvusest või kultuuritaustast. Meie värbamisprotsess on mitmeastmeline ning tavapärasest pikem, et veenduda inimese sobivuses meie ettevõtte kultuuriga ja vastupidi. Tahame, et meie töötajatel oleks hea klapp ning mõnus koos töötada.

Teie ettevõttes töötab palju eri riikidest ning keele- ja kultuuriruumidest inimesi. Kuidas ületada keelebarjääre ja kohaneda erinevate töökultuuridega? Milline on Pipedrive’i kogemus? Milliseid soovitusi annaksite teistele ettevõtetele? 

Nagu eelnevalt mainisin, on Pipedrive globaalne ettevõte ning meie müügitarkvara kasutab üle 90 000 ettevõtte rohkem kui 150 riigis. Ainult eestlastest töötajatega oleks rahvusvaheliselt väga keeruline edu saavutada, kuna igal turul on oma eripärad, mille peensusi tunnevad ainult kohalikud. Seepärast on loomulik, et meie tiimi ehitamise ja toote arendamisega tegelevad erineva päritolu, kultuuritausta, keeleoskuse ja kogemusega inimesed.

Välisriikidest töötajate kohanemist soodustab Pipedrive’i sisemine kultuur, mis on tänu 49 rahvusest inimesele tõeline rahvaste paabel. Kuna meil ei ole tervikuna ühte domineerivat rahvuskultuuri, siis on meil kõik töötajad olenemata oma päritolust sarnases olukorras ning peavad harjuma nn uue, ettevõtte kultuuriga. See töötab hästi sillana eri rahvustest inimeste vahel ning seetõttu näeme kultuuripõhiseid arusaamatusi või konflikte Pipedrive’is pigem harva.

Pean keeleoskust, ka väiksemate nüansside tundmist, väga oluliseks. Keelebarjääride vähendamiseks pakume oma töötajatele keeleõpet. Eesti eluoluga harjumiseks saavad Pipedrive’i välismaised töötajad ja nende pered osaleda erinevates kohanemisprogrammides.

Meie inimesed eelistavad rahvusvahelises meeskonnas töötamist, kuna see avardab silmaringi ning toob lauale värskeid vaatenurki ja ideid.

Erinevuste asemel soovitan aga keskenduda hoopis sellele osale, mis inimesi kui liiki ühendab. Lõpuks on meil kõigil sarnased vajadused ja motiivid, mis meie käitumist mõjutavad. Olenemata oma päritolust, armastame ikka oma lähedasi, muretseme oma laste käekäigu pärast, tahame teha väljakutsuvat ja kasulikku tööd ning õhtul rahuliku südamega magama minna.

Kes või mis on see müstiline Eesti maffia, kellest Räniorus kõik kuulnud on?

Minu arusaama järgi kutsutakse Eesti maffiaks Eesti idufirmade loojaid, kes on oma tegevusele hoogu püüdmas USA-s Silicon Valleys. Mulle tundub, et ühel hetkel märkasid investorid, et väikesest Eestist on Räniorgu koondunud ebaproportsionaalselt suur hulk inimesi.

Räniorul on ka Pipedrive’i saamisloos oluline koht. 2011. aastal olime seal kolm kuud oma ettevõttega inkubaatoris. Pärast seda kolisime koos Martin Henki ja Urmas Purdega Räniorgu juba mitmeks aastaks ning asutasime seal Pipedrive’i California kontori, mis hiljem kolis üle New Yorki.

Kas ja kui palju aitab Eesti e-riigi kuvand iduettevõtetel kaasata välismaiseid investoreid?

Kui meie 2010. välisinvestoreid kaasasime, siis Eesti veel nii süstemaatiliselt e-riigi kuvandiga ei tegelenud ning Eestist oldi teadlikud peamiselt tänu Skype’ile. Täna on pilt tõenäoliselt teistsugune, kuid usun, et välisinvestoritele on riigi kuvandist isegi olulisemad meie järjepidevate ja ambitsioonikate IT-ettevõtjate teod ja mõju. Riigi palju olulisem ülesanne on iduettevõtetele soodsa tegevuskeskkonna loomine, millega on siiani päris hästi hakkama saadud.

Olete tööga seoses palju reisinud ning eri ärikultuuridega kokku puutunud. Kas oleks meil teistelt midagi oma ärikultuuri üle võtta?

Olen nüüd üle aasta elanud Portugalis ning pean siinse ärikultuuri üheks osaks vestluse tähtsustamist. Eestlased kipuvad distantsi hoidma ja suhtlema teistega siis, kui see on tõesti hädavajalik. Samal ajal on äris võrgustike ja kontaktide loomine ülioluline ning palju võimalusi ja ideid tekib just üksteisega vesteldes.

USA Ränioru tugevuseks on ülim avatus eri taustaga inimestele, mis võimaldab leida oma äri arendamiseks parimaid talente ning just selliste tugevustega inimesi, nagu parasjagu on vaja. Mulle meeldib väga sealne mentaliteet, et eksimist ei nähta negatiivsena, vaid see on märk ettevõtlikkusest ning annab võimaluse päris elust õppida. Lõppude lõpuks loeb ju kogemus, olgu see siis positiivne või negatiivne. Kuigi Eesti ärikultuuris on selles vallas viimastel aastatel asjad paremuse poole läinud, on meil veel arenemisruumi.

Missugusena paistab Eesti teile eemalt?

Naljaga pooleks: olen viimased kuus aastat elanud paikades, kus vähemalt pooleks aastaks kärssab muru palavuse ja kuivuse tõttu ära. Seepärast on alati hea meenutada ja külastades näha Eesti rohelust ja lopsakat loodust.

Aga tõsisemalt rääkides, Eesti tundub eemalt vaadatuna küllalt polariseerunud ühiskonnana. Meil on palju asjalikke, avatud mõtlemisega ning kõrgete standarditega inimesi. Samas on suur hulk ka neid, kes teadmatusest või mingitest hirmudest tulenevalt on nii kinnised, et sellest tekib juba neile endale kahju.

Vahel imestan selle üle, kuidas eestlased on kanged ning tahavad alati ise jalgratast leiutada. See on alati südantsoojendav, kuid sageli ebavajalik.

Kõik, mis ise tehtud, ei ole tingimata kohe paremal tasemel – keegi on võib-olla kusagil kaua maadelnud mingi probleemiga ja leiutanud juba sada lahendust, mis on iga korraga natuke paremad kui eelmised. Siiski, paljudes kohtades olen nõus vanasõnaga, et “ise tehtud, hästi tehtud”.

Kuidas paistame meie maailmale?

Enamikule maailmast me vist ei paistagi kuidagi, oleme nii väike riik. Tehnoloogiamaailmas ollakse kuulnud, et meil on palju tugevaid IT-ettevõtteid ja ettevõtlikkust soodustav keskkond.

Kuidas pidevalt lennus olles edukalt ettevõtet juhtida?

Ettevõte ei sõltu ainult ühe inimese tegemisest. Kuigi mõned meist on pidevas lennus, on Pipedrive’i kaheksas kontoris kohapeal suurepärased inimesed, kes on tugevad nii inimeste juhtimises kui ka asjade ärategemises. Oleme suutnud kokku panna väga hea meeskonna.

Millise detailsuseni suudab või peaks üks hea tippjuht suutma olla ettevõttes toimuvaga kursis?

Eks iga juht peab ise aru saama, mis detailideni ta suudab ettevõttega kursis olla. Mulle on võtmeküsimus kahepoolse suhtluskanali olemasolu kõikide töötajate vahel, olenemata nende ametinimetusest. Tänu sellele on mul võimalik vajaduse korral kohe ükskõik millise töötajaga rääkida ning ennast asjadega kiiresti kurssi viia. Samuti on igal töötajal võimalik minu või ükskõik kelle käest otse infot saada.

Apple’i looja Steve Jobs hoidis oma lapsi teadlikult teatud vanuseni tehnikast eemal. Kuidas teile tundub, kas see, kui palju lapsed ja noored ekraanide taga aega veedavad, on edasiviiv uus normaalsus või on sellega juba üle piiri mindud?

Kõik, mida me teeme, teeb meid osavamaks. Kui lapsed istuvad telefonis või arvutis, lihvivad nad oma oskusi nutiseadmete kasutajatena tulevikus. Paraku koosneb elu endiselt ka erinevatest hetkedest väljaspool ekraani. Selleks et meie lapsed oleksid ette valmistatud ka näost näkku suhtlemiseks teise inimestega päriselt kokku saades, peab neid ka selleks ette valmistama. Seega ei pea ma kindlasti õigeks, et lapsed piiramatult ekraanide taga aega veedavad.

Samuti on mul väga tugev veendumus, et tervis tuleb liikumisest. Ekraani ees veedetud ajal inimene ei liigu ja see on väga oluline miinus. Ajule võib see põnev olla, aga keha vajab pidevat tegevust. See ei käi ainult laste ja noorte, vaid ka täiskasvanute kohta.

Mis te arvate, kuidas teie kolleegid teid kirjeldaksid?

Normaalne inimene. Järjekindel. Oskab või oskas müüa.

Mis on olnud teie karjääri kõige raskem hetk?

Kõige keerulisemad on olnud hetked, kui äri sundis tegema isiklikus elus kompromisse, mis sel hetkel ei tundunud üldse head.