Marek Pärtel: kuidas saada laenu? Alternatiivne finantseerimine

Foto: Unsplash.com, Randy Fath

Maailmapanga andmetel nimetab 75% väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest oma suurimaks väljakutseks laienemisel ja arenemisel finantseerimise puudulikkust. See on üks põhjus, miks alternatiivne finantseerimine kasvab ja tekivad mitmesugused ökosüsteemid selle probleemi lahendamiseks.

Nii näiteks on tekkinud mitterahalist kasu (ürituste pileteid, kingitusi jms) pakkuvad platvormid, laenu pakkuvad ühisrahastusplatvormid, aktsiaid ja/või osalusi vahendavad platvormid, annetustele ja heategevusele keskendunud platvormid jne. Üht sellist ökosüsteemi on loomas ka Eesti ettevõte EstateGuru, mis on hetkel Euroopa juhtiv kinnisvaralaenude ühisrahastusplatvorm.

Ühisrahastusplatvormide eellugu

Me elame infoajastul, kus üks päev viivitust võib kaasa tuua miljoneid eurosid kahju. Saksamaa pangandussüsteemis võtab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele laenu väljamaksmine aega keskmiselt 10 nädalat, samal ajal teeb fintech-ettevõte seda kolme päeva jooksul.

Majanduskeskkond muutub üha vastuolulisemaks. Ühelt poolt kaovad piirid majandusruumide ja inimeste vahel, teisalt aga reguleeritakse suuri pangandusgruppe aina rohkem. Traditsioonilised finantsorganisatsioonid liiguvad üleüldisele piiride kadumise trendile vastupidises suunas ja muutuvad üha lokaalsemaks. “Tunne oma klienti” nõuded ja kohalike organisatsioonide ehitamine ei toeta tänapäevasemat mudelit, kus ühe panga klient võib samamoodi ja samadel tingimustel võtta laenu nii Eestis kui ka Hispaanias. Ometi on rohkesti infot, mida kogudes ja analüüsides saaks selliseid otsuseid väga kiiresti vastu võtta. Ka tehnoloogia võimaldab paljudel meist töötada seal, kus me soovime – miks mitte talvel Hispaanias ja suvel Eestis. Üks asukohamaa ei piiritle meid enam nii kitsalt ega rangelt.

Just piiride kadumise trendist on saanud alguse ka ühisrahastusplatvormid.

Kui e-residentsus ja Eesti ökosüsteem aitavad lahendada teiste riikide mikroettevõtjate äridega seotud haldusprobleeme, siis näiteks EstateGuru loob rahvusvahelist ökosüsteemi, mis muudab kinnisvara tagatisel äriplaanide rahastamise kiireks, lihtsaks ja üle piiride toimivaks. Kõige selle taga on tehnoloogia, mis muudab meie maailma. Tehnoloogia kasutamises iseenesest ei ole midagi uut, ent kiirus, millega see areneb, avaldab majandusele kaalukat mõju. 90% maailmas eksisteerivast andmehulgast (data) on genereeritud viimase kahe aasta jooksul ning kui peaks tõesti kehtima Moore’i seadus (mis ütleb, et arvutite jõudlus kahekordistub iga kahe aasta järel), siis suureneb tehnoloogia võimalik mõju ka edaspidi ja seda lõpmatuseni kasvavas tempos.

Mille poolest erineb kinnisvara tagatisel laenu saamine pangast?

Peamiseks eristuvaks elemendiks ongi kiirus ja paindlikkus. Kui ettevõtjal on olemas hindamisakt ja selge äriplaan, siis jõuab raha tema kontole keskmiselt ühe nädala jooksul esmase taotluse esitamisest.

Sageli vaadatakse laenu taotlemisel ainult intressimäära, aga tuleb mõelda mitmesuguste nüansside peale. Näiteks ei kaasne EstateGuru kaudu projekti rahastades või käibekapitali finantseerides lisakulusid. Juhul kui arendajal on oluline alustada ehitustöödega võimalikult kiiresti, saab ta rahastuse ning mõne kuu möödudes võib ta selle refinantseerida ilma lisakuludeta. Intressiarvestus on EstateGurus päevapõhine (mitte kuine) ning laenuvõtjal on võimalik maksta intressid koos laenuga laenuperioodi lõpus. Kindlasti on suureks boonuseks ka platvormi 31 000 investorit, kes on kõik potentsiaalsed ostjad. Kokkuvõttes on see on terviklahendus, mitte üksnes intressimüük.

Aga kuidas saavad tänapäeva uued ökosüsteemid olla nii palju kiiremad ja paindlikumad kui traditsiooniline pangandus?

Kinnisvarasektoris on väga suur andmestik, mida oskuslikult kasutades saab luua uut väärtust ning muuta kogu valdkonda kiiremaks ja paindlikumaks. Automaatsed hindamismudelid on maailmas kasutusel juba aastaid. Näiteks Hometrack lansseeris 2002. aastal automaatse hindamismudeli, mis annab igal aastal üle 50 miljoni automaatselt genereeritud hindamisakti. Ärikinnisvara puhul on automaatseid hindamisakte seni vähem kasutatud, aga näited on olemas ja see sektor kasvab jõuliselt.

Siin tulevadki mängu start-up’id ja teised uue ajastu majanduskogukondade liikmed, kes on paindlikumad ja kiiremad, oskavad infot koguda ja analüüsida.

Ja kes suudavad luua selle pealt mitmesuguseid mudeleid, mis muutuvad kiiresti palju targemaks kui inimesed. Nii nagu LeapIn/Xolo aitab ettevõtlikel inimestel üle maailma oma äri alustades teenida peamise tegevuse või põhitöö kõrvalt lisatulu, nii aitab EstateGuru inimestel saavutada finantsvabadust ja väikeettevõtjatel rahastada oma äriplaane kinnisvara tagatisel.

Ühisrahastuse probleemid ja väljakutsed

Loomulikult on siin ka mõned agad. Praegu on ühisrahastus reguleeritud ainult mõnes riigis, loodetavasti tuleb lähiaastatel üleeuroopaline regulatsioon, mis muudab rahvusvahelise tegevuse oluliselt lihtsamaks. Teisalt ei ole meil veel kogemust tehisintellekti ja masinõppe regulatsioonidega. Kuidas ja mil määral aktsepteerivad regulaatorid otsuseid, mille on teinud masinad? Oleme sisenemas ajajärku, mil kõik muutub – ja mitte kuude, vaid päevadega. Avastame, kuidas masinatega koos toimida ning nende otsuseid usaldada.

Seetõttu ongi tuleviku edukuse märksõnad usaldus, koostöö, erinevate ökosüsteemidega integreerumine. Infomaht, mida täna peaks väga heade otsuste tegemiseks läbi töötama, ja meile kõigile kättesaadavate andmete hulk on nii tohutud, et inimene jääb siin masinatele alla. Inimeste ülesandeks jääbki suhtlemine, selgitamine, harimine – ehk see, milles me oleme masinatest paremad.

Artikli autor Marek Pärtel on proptech/fintech-ettevõtja ning Euroopa juhtiva kinnisvaralaenude ühisrahastusplatvormi EstateGuru asutaja ja juht. Kinnisvaraäris on ta tegutsenud nii arendaja kui ka investorina üle 15 aasta.