Tuhat & tuline: ole osaline uue loomisel

Hea lugeja, kutsun Sind andma hoogu Edasi portaali käima tõmbamiseks ja osalema selle tarbeks loodud kampaanias “Tuhat & ja tuline”. Parema tuleviku nimel oma perekonnale, ole osaline uue loomisel.

Edasi missioon on luua toetavat keskkonda

Edasi on veebiajakiri tegusale inimesele. Edasi on innustav ja hariv. Isiklik. Edasi vaatab maailmale positiivselt. Edasi on teekond. Mõtteviis.

Mis probleemi EDASI lahendab? Vähem müra, parem lugemiskogemus.

Kampaania eesmärk on leida rahalist toetust Edasi arendamiseks

Toetus kulub eelkõige teemarubriikidesse sisu loomiseks, vajalike meeskonnaliikmete kaasamiseks ja tehniliseks arendustööks. Portaali jätkusuutlikuks muutmisel majanduslikult.

Käesolev üleskutse on ettevõtetele ja eraisikutele, kellele Edasi senine tegevus tundub sümpaatne. Ülevaate portaali senistest (edu)sammudest leiab siit.

Parema tuleviku nimel,
Janeck Uibo,
Edasi.org väljaandja

Kampaania “Tuhat & tuline” osalemise tingimused

 1. Kampaania nimi: “Tuhat ja tuline”
 2. Kampaania korraldaja: Edasi.org OÜ (edaspidi „EDASI“), reg.nr 14101874.
 3. Kampaania periood: 16.01.2017– 12.02.2017
 4. Kampaania eesmärk: Kaasata vabatahtlikelt annetajatelt toetusi veebiajakirja Edasi arendamiseks.
 5. Kampaanias võivad osaleda nii juriidilised kui füüsilised isikud.
 6. Kampaanias osalemiseks tuleb teha ülekanne Edasi.org OÜ pangakontole LHV pangas või Swedbankis. Ülekandele märkida “Tuhat ja tuline” ning kontakttelefon:

7. Kampaanial on alljärgnevad auhinnad:

 • Kõik toetajad: kõikide toetuse teinud juriidiliste ja füüsiliste isikute vahel loositakse välja 1 (üks) espressomasin JURA E8 (https://ee.jura.com/et/tooted-kodumajapidamisse/taisautomaatsed-kohvimasinad/E8-EU-15084-Platin). Lisaks kaasneb iga vähemalt 1000 eurose toetusega 4 (neli) eksklusiivset ja limiteeritud koguses EDASI logoga kohvikruusi.
 • Summa 100 eurot ja rohkem: kõikide vähemalt 100 (saja) eurose toetuse teinud juriidiliste ja füüsiliste isikute vahel loositakse välja 30 eksklusiivset ja limiteeritud koguses EDASI logoga kohvikruusi.
 • Auhindade loosimine toimub pärast kampaania lõppu 14.02.17 JURA esinduses Tallinnas (Rickman Trade OÜ, A.H. Tammsaare tee 47). Võitjatega võetakse ühendust samal päeval või nii kiiresti kui võimalik.

8. EDASI tagab kõikide toetajate konfidentsiaalsuse:

 • Toetajate nimesid ei avalikustata, kui toetaja seda ei soovi. Sellisel juhul palun ülekande makseselgitusse lisada vastav märge – “ei soovi nime avaldamist”.
 • Üksikute toetussummade suurust ei avalikustata.

9. Kampaania kokkuvõtlikest tulemustest antakse teada: www.edasi.org.

10. EDASI’l on õigus igal ajal enne kampaania lõppu muuta kampaania     tingimusi või kampaania lõpetada, teatades sellest EDASI veebiajakirja kaudu. Kampaania lõpetamise korral tagastab EDASI kõik kampaania raames annetatud toetused, v.a juhul, kui annetaja seda selgesõnaliselt ei soovi.

11. Kõikide kampaaniaga seotud küsimustega palun pöörduda: hello@edasi.org

Janeck Uibo

Janeck Uibo on Edasi.org asutaja ja peatoimetaja. Loe artikleid (264)