Peeter Koppel: eetiline investeerimine on üha populaarsem

Eetiline ja vastutustundlik investeerimine on üha populaarsem.

Investeerimisel, nagu elus laiemalt, võikski üheks oluliseks juhtmõtteks olla “Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks” ehk passiivne printsiip ja “Käitu teistega nii, nagu sa tahad, et sinuga käitutaks” ehk aktiivne printsiip.

Mind on alati imestama pannud see, kuidas turumajandust/kapitalismi vaadeldakse kui majanduskorraldust, kus eksisteeribki ainult lühiajaline kasu ning kõik osapooled on motiveeritud kõiki teisi osapooli sisuliselt vaid ja ainult petma. Sellisel lähenemisel on mitu fundamentaalset probleemi.

Peeter Koppel

Peeter Koppel on on varahaldur, kes kommenteerib sageli Eesti meedias majandusteemasid, eriti finantsturgude käitumist ja seda mõjutavaid tegureid. Peeter on Redgate Wealth’i investeeringute valdkonna juht. Loe artikleid (79)