Mihkel Nestor: kliimasoojenemine annab Eesti majanduses juba tunda

Kliimasoojenemine annab Eesti majanduses juba tunda, kirjutab majandusanalüütik Mihkel Nestor oma kommentaaris. Esimesena sattus löögi alla Ida-Virumaa.

Kuigi kuum suveilm paneb mõne kliimasoojenemise positiivse mõju üle rõõmustama, siis Eesti Energia teade 1300 töötaja sundpuhkusele saatmise kohta näitab, et kliimamuutus võib omada ka siinkandis väga valusaid tagajärgi.

Kliimasoojenemine jõudis Ida-Virumaale

Kliima soojeneb, liustikud sulavad, merevesi tõuseb – kohati tundub, et keskkonna­teemad on muutunud igapäevase uudisvoo tapeediks, mis keskmist eestlast kuigivõrd ei kõiguta.

Aga järgmisel päeval jõuab kliimasoojenemise karm reaalsus kohale ning vägagi käegakatsutavalt. Viimane kõige negatiivsem majandusuudis oli kahtlemata Eesti Energia teade 1300 töötaja sundpuhkusele saatmise kohta.
Tegelikult ju veel koos ridade vahele peidetud hoiatusega, et enamus koju saadetutest ei pruugi tööle naastagi. Ida-Virumaale koondunud energiatööstus on regiooni üks kõige tähtsamaid tööandjaid ja võrdväärset aseainet teiste töökohtade näol on pakkuda raske.

Kliimasoojenemise karm reaalsus on kohale jõudnud vägagi käegakatsutavalt, kui Eesti Energia saatis sundpuhkusele 1300 töötajat. | Foto: Shutterstock

Kuigi otsuse otseste põhjustena nimetati oluliselt kallinenud COkvooti ja Venemaalt pärit elektrienergia ebaausat konkurentsi, siis tegelik probleem on palju laiem – kliimasoojenemine ja põlevkivienergeetika sobimatus kaasaegse kestliku (sustainable) majandusmudeliga.

Kahjuks ei ole Eesti energeetikasektorit tabanud probleem ajutine. Kuigi CO2 õhku paiskamise maksumus on Euroopa kvoodibörsil tõepoolest kallinenud, ei saa praegust hinnataset pidada turuosaliste jaoks suureks üllatuseks.

Eesti energiatootmine on üks Euroopa kõige reostavamatest: põlevkivienergia CO2 emissioon ületab kolm korda ELi keskmist ja isegi kirutud Venemaa importenergia oma.

Et Euroopa püüab aina jõulisemalt kliimasoojenemise vastu võidelda, ei ole viis, kuidas Eesti senini on energiat tootnud, jätkusuutlik.

Valdkonna asjatundjate sõnul aitaks praegust kriisi leevendada suurem biomassi kasutamine. Iseasi kui mõistlik on puidu kateldesse ajamine ja millist mõju avaldaks see puidutoorme hinnale. Põlevkivitööstuse võimalusena nähakse selle ahju ajamise asemel kasutada kivi õli tootmiseks.

Ümbertöötlemis­võimekuse suurenda­mine nõuab aga suuri investeeringuid, mis võtavad aega. Vaadates globaalseid trende, võib lisaks juhtuda, et kümmekonna aasta pärast on need investeeringud juba kasutud.

Keskkonnamõjude maksustamine suureneb

Kuigi nn pehmetel väärtustel on inimeste ja ettevõtete keskkonnaalase käitumise suunamisel kindlasti oluline roll, siis kipuvad asjad maailmas juhtuma ikkagi raha pärast.

Sellest põhimõttest lähtuvalt on keskkonnasaaste vähendamiseks ellu kutsutud ka sellised programmid nagu Euroopa heitmekvoodi kauplemissüsteem. Süsteemi lähtekohaks on majandusteaduslik probleem: – CO2 emissioonid tekitavad negatiivseid tagajärgi kogu ühiskonnale, kuid seda ei korva ükski mehhanism.

Üksikisiku tasandil on mõju ka piisavalt väike, et seda eirata. Negatiivse välismõju maksustamisele pani oma töödega aluse Briti majandusteadlane Arthur Pigou, kuid kapitalismi ja säästva arengu põhimõtete ühildamine on väga kuum teema ka tänapäevases majandusteaduses.

Euroopa Liidu kvoodisüsteemi peetakse vähemalt majandusteaduslikust vaatevinklist maailma üheks kõige arenenumaks vahendiks kliimasoojenemise vastases võitluses. Erinevalt näiteks lihtsast kütuseaktsiisist on süsteemi püütud üles ehitada nutikamalt, muutes lubatud CO2 emissiooni turul kaubeldavaks. Ideaalis aitab see emissioone vähendada ettevõtetes, kus see on kõige efektiivsem, ja hoiab saastamise hinna dünaamilise ja kohandumisvõimelisena.

Euroopa Liidu riikide poolt emiteeritud kasvuhoonegaasid moodustavad siiski vaid vähem kui 10% maailma “kogutoodangust”.

2017. aastal oli maailma CO2 emissioon hinnanguliselt 37 miljardit tonni. Suurimaks reostajaks on Hiina 11 miljardi tonniga (elanike arve 1,4 miljardit  toim), kellele järgneb 5 mld tonniga USA (elanike arv 329 miljonit – toim). Samas on ka Hiina juba katsetamas Euroopaga sarnast kvoodikauplemissüsteemi, mis peaks üleriigiliselt jõustuma 2020. aastal.

Radikaalne Põxit järgmisel kümnendil ei tundu realistlikuna

Kestlik areng ei ole aga vaid loodushoid. Sageli kipuvad seda unustama ka need, kes end kõige suuremateks valdkonna eestvõitlejateks peavad.

Kui keskkonnamõju vähendamise nimel kõik põlevkivisektoriga seotud inimesed oma töö kaotavad, võib selle koondmõju Eestile ilmselt olla negatiivsemgi, kui on põlevkivikasutusest tingitud kahju.

Seetõttu ei tundu radikaalne Põxit ka järgmisel kümnendil realistlikuna. Küll peaks täna ära kasutama väga soodsat hetke tööturul, kus põlevkivisektoriga seotud inimestel on uue ameti leidmine lihtsam kui kunagi varem.

Eesti ei ole sellega kindlasti mingi erand, kuid viimased diskussioonid näiteks võimaliku tselluloositehase ja metsaraie ümber on näidanud, et kestlikuma majandusmudeli poole liikumist takistab diskussiooni vähene teadmistepõhisus ja n-ö keskpõranda puudumine.

Keskkonnakaitsjad kipuvad olema liialt radikaalsed ja ideoloogilised, samas kui valdav enamus inimestest ei huvitu neist teemadest üldse.

Et Eesti järgib Euroopa trende väikese viitajaga, võib aga peagi oodata rohelise maailmavaate jõulisemat esiletõusu ka siinses igapäevapoliitikas. Iseasi, kas see meid ühiskonna jaoks optimaalse tulemini viib.

Allikas: artikkel on esmalt ilmunud portaalis Accelerista.

Mihkel Nestor

Mihkel Nestor on SEB panga majandusanalüütik. Loe artikleid (2)