Annika Laats: millest me räägime, kui räägime kristlikest väärtustest?

Ühtepuhku tabab mind hämming, kui kuulen kõneldavat kristlike väärtuste ohustatusest ja vajadusest võidelda nende säilitamise eest. Millest õigupoolest räägitakse? Mis on see, mida ühtäkki kaitsta tahetakse?

Kristlike vääruste alalhoidja ja kristliku Euroopa päästjana esitleb ennast Ungari president. Samamoodi väidab end kristluse eest seisvat Venemaa ainuvalitseja. Ka meil Eestis on poliitikuid, kes esitlevad end kristlike väärtuste kaitsjatena, ning ajakirjanikke, kes on kangesti murelikud, kuna traditsioonilisi kristlikke väärtusi olevat Euroopas viimase kümnendi jooksul vasakliberaalide poolt naeruvääristatud ja mõnitatud (P. Pullerits, Postimees 29.03.19).

Annika Laats

Annika Laats on kirikuõpetaja ja Tallinna lastehaigla hingehoidja. Kord kuus ilmuvate "pühabajutluste" vahendusel saab Edasi lugeja osa Risti kiriku võlvide all kõlavast humaansest sõnumist. Annika usub, et kui kasvõi osagi neis jutlustes öeldust on tõde, siis on see kõige tähtsam, mida inimesel elus üldse teada tasub. Loe artikleid (69)