Peeter Koppel: demograafia mõjust majandusele. Kas Ameerika vanaisa tõmbab aktsiaturul vaiba alt?

Peeter Koppel. Illustratsioon: Toon Vugts

Tänaseks olen ma pidanud ametinimetusega „strateeg“ elama veidi rohkem kui 10 aastat. Tunnistan, et minu jaoks on sellel tiitlil siiani teatud meelelahutuslik väärtus. Samas tõesti, pikki protsesse ma vaatlema pean ning tänaseks on selgelt välja joonistunud kolm olulisimat ja majandusele enim mõju evivat teemat – võlg, tootlikkus ja demograafia.

Võlast olen tänaseks kirjutanud nii palju, et isegi enam ei jaksa. Tootlikkusest veidi vähem ja rahvastiku vananemisest on tulnud kirjutada peamiselt seoses just võlaga. Samas pole see ainus seos, mis rahvastiku vananemise kontekstis investeerimis- ja majanduskeskkonda mõjutab. Teatud mõjudest saab siiski rääkida ka aktsiaturgude kontekstis.

Maailma kahtlemata olulisim aktsiaturg on USAs. See on selge indikatsioon sellest, et USA on maailma ajaloo ilmselt parim „rikkuse loomise masin.“ Seega on ka sealse aktsiaturu mõju aktsiatele kui varaklassile globaalselt äärmiselt oluline.

Peeter Koppel

Peeter Koppel on SEB privaatpanganduse strateeg, varahaldur ja kolumnist, kes kommenteerib sageli Eesti meedias majandusteemasid, eriti finantsturgude käitumist ja seda mõjutavaid tegureid. Loe artikleid (71)