Arvo Pärt: “Spiegel im Spiegel”

Laupäeval, 13. oktoobril, avati Arvo Pärdi Keskus Laulasmaal. Selle asutasid 2010. aastal helilooja ja tema perekond sooviga luua võimalused Arvo Pärdi loomingulise pärandi säilitamiseks ja mõtestamiseks tema emakeelses keskkonnas, Eestis.

Keskuse süda on arhiiv, mis sisaldab helilooja loominguga seotud infot ja dokumente nii füüsilisel kui ka digitaalsel kujul. Kõige väärtuslikum vara arhiivis on Arvo Pärdi käsikirjad: teoste visandid, partituurid ja päeviku vormis noodivihikud. Mitmekesise arhiivimaterjali hulka kuuluvad veel tuhanded fotod, salvestused erinevatel helikandjatel, kirjavahetus, filmid ning teised helilooja elu, loomingut ja selle retseptsiooni puudutavad säilikud.

“Spiegel im Spiegel” on Arvo Pärdi kirjutatud muusikateos, mis valmis 1978. aastal vahetult enne helilooja ärasõitu Eestist. Muusikateos on kompositsioonitehnikalt tintinnabuli-stiilis, mis on Pärdi enda loodud muusikastiil, milles sulanduvad üheks orgaaniliseks tervikuks kaks ühehäälset liini – meloodiahääl, mis liigub diatoonilistel heliredeli ridadel, ning kolmkõlahääl, mis liigub mööda toonika kolmkõla noote. Muusikateos on algselt kirjutatud ühele klaverile ning viiulile, kuigi viiul on tihti asendatud ka tšello või vioolaga. Teos on minimalistliku muusikastiili näide (Wikipedia).