Pressiteade: Журнал для интеллекта и духа

Janeck Uibo, Ivan Lavrentjev I Foto: Kadri Purje

Alates tänasest, 24. septembrist, hakkab ilmuma uus venekeelne ajakiri rus.Edasi.org. Tegemist on kaks aastat ilmunud veebiajakirja Edasi.org algatusega, et pakkuda kvaliteetset lugemist ka vene emakeelega inimestele ning soodustada ühiskonnas laiemalt iseseisvat mõtlemist ja tegusat mõtteviisi.

Kuigi ajakiri sisaldab tõlkeartikleid eestikeelsest väljandest, on selle fookuses originaalsisu kohalikelt kultuuri- ja ühiskonnategelastelt, võimalusel ka piiri tagant. Rus.Edasi.org järgib Edasi üldist kontseptsiooni, mille eesmärk on luua Eesti parim ajakiri, mis annab head energiat, innustab, harib ning on kasulik ja mõnus ajaviide.

 “Üldiselt on inimesed päri, et meedias on palju negatiivsust ja müra, oluline on läbisegi ebaolulisega, tõsine kollasega, lisaks reklaamiuputus. Edasi on “slow journalism” vastukaaluks massimeedia infotulvale. See on väljaanne, kus mõte on olulisem kui pelk informatsioon,” ütleb Edasi.org asutaja Janeck Uibo. “Oleme kahe aasta jooksul kogenud, et sellisele väljaandele on eestikeelse publiku seas nõudlus olemas ja tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu rahalisele toetusele on meil võimalik alustada sisu loomist ka vene keeles. Usume, et ka venekeelne lugeja leiab meid üles, niisamuti reklaamiandjad, kes otsivad oma sõnumitele kvaliteetset keskkonda.”

Edasi.org soovib olla terviklik ajakiri, pakkudes head lugemiskogemust läbi erinevate inimest igapäevaselt puudutavate teemade – ühiskond, ettevõtlikkus, kultuur, elustiil. Edasi näeb oma lugejatena kõiki inimesi, sõltumata nende sotsiaalsetest tunnustest ja elukohast. Lugejaid ühendab uudishimu maailma vastu.

“Mul on äärmiselt hea meel, et saan aidata Eesti venekeelse meediamaastiku mitmekesistamisele läbi Edasi.org venekeelse väljaande arendamise. Edasi.org näol on Eesti kontekstis tegemist unikaalse formaadiga ning usun, et ka vene keelt eelistatavale lugejale pakub see huvi,” märkis rus.Edasi.org peatoimetaja Ivan Lavrentjev. “Kindlasti seame endale eesmärgiks ka uute autorite avastamise ja tutvustamise. Eestis on palju vene keelt emakeelena kõnelevaid andekaid teadlasi, asjatundjaid, ettevõtjaid ning lihtsalt riigis ja maailmas toimuvast hoolivaid kodanikke, kelle häält on ühiskondlikus debatis vähe kuulda. Aitame selle olukorra paranemisele kaasa.”

***

Taust: mis on Edasi.org?

Edasi on innustav ja hariv ajakiri. Kvaliteetne ajaviide. Olemasolevatest eestikeelsetest veebikanalitest eristub Edasi puhta ja rahuliku disainiga, mis hõlbustab lugemiskogemust, väärtustab lugejat inimesena ja tema aega, teiseks – läbimõeldud sisuga: Edasi ei koorma lugejat liigse infotulvaga.  

Edasil on keskmiselt 35 tuhat unikaalset kasutajat kuus. Edasi lugeja on maailma vastu huvi tundev inimene, tegus, hooliv, kvaliteeti hindav, asjatundlik. Artiklites ei esitata lihtsalt infot, vaid sünteesitakse: lugeja saab läbi mõeldud asja, et panna see puzzletükk oma maailmapilti.

Edasile teevad kaastööd mitmed tuntud autorid nende seas Ilmar Raag, Raivo Vare, Jaak Jõerüüt, Liisi Voolaid, Peeter Koppel, Hedvig Hanson, Valner Valme, Iiris Viirpalu, Marko Mihkelson, Kristjan Port,. Katrin Saali Saul jpt.

Ajakiri Edasi.org on kodanikualgatuslik projekt ega ole seotud ühegi olemasoleva meediagrupi ega finantsinvestoriga. Edasi eestvedaja on Janeck Uibo, kes on meediavaldkonna kogemusega tippjuht – asutanud, üles ehitanud ja 16 aastat juhtinud meediaagentuuri Trendmark/Mediacom, töötanud ka Postimehe arendus- ja turundusdirektorina ning juhatuse esimehena. Alates 2016. aasta septembrist on Janeck pühendanud oma energia uue veebiajakirja edasi.org käivitamisele.

Kontaktid: