Jan Kaus: üheksa teesi lugemise kohta

Foto: Matt Seppings, Flickr, Creative Commons

Kuidas lugemishimu suurendada? Mida lugeda? Aga kui ma ei saa kõigest aru? Kas raamatu peab alati lugema otsast lõpuni? Või võib selle ka pooleli jätta? Kirjanik Jan Kaus pani kirja 9 mõtet lugemisega seoses.

Tee teistsuguseni

Hiljuti ütles Rein Raud ühes vestluses, et inimesed soovivad lugeda seda, mida nad ise pole. See on hästi öeldud, olgugi et sageli võib tunduda just vastupidi – inimene soovib saada raamatust kinnitust sellele, kes või milline ta on. Ent tundub, et isegi samastumist otsides igatsetakse saada enda nägemusele kui mitte teistsugust vaadet, siis vähemalt teistsugust sõnastust – tunnet, et keegi sõnastab minu eest, minust paremini mu veendumused või meelelaadi. Sestap on lugemises alati küsimus teistsugususe kogemises. See teistsugusus ei pea vältimata tähendama võõrapäraste hoiakute omaksvõttu, ent väärtuslik on juba võõra vaate lähitunnistamine. Siit on vaid samm tundeni, et minust erinev inimene ei pruugi olla oma teistsugususe tõttu minust vähem tähenduslik. Võib-olla on isegi vastupidi – tähendused tulevad paremini ilmsiks teistsugususes, ühesuguses mõtlemises ei oleks me võimelised ehk üksteisest ülepea eristuma, üksteise lugudest huvituma. Vastanduminegi on omamoodi omaksvõtt – seda eriti kirjanduses. Lugedes laseme enda lähedale ka kujusid, kellest päris elus kaarega mööda käiksime.

Lugemine on liikumine

Miks armastatakse ulmelugusid ja ajaloolisi romaane? Üks põhjus võib peituda tõsiasjas, et nende lugemine viib meid vaimus aegadesse ja kohtadesse, kuhu me kehadel pole iialgi võimalik ulatuda. Lugemine on ninanips mitte ainult vaimsele, vaid ka füüsilisele piiratusele. Kirjandus pöörab ümber füüsika paratamatused, sest lugu saab lugeja kanda minevikku viisil, mis on termodünaamika teise seaduse tõttu võimatu. Päikesesüsteemile kõige lähem täht, Proxima Centauri, asub isegi kõige kiiremast kosmoselaevast kümnete tuhandete aastate kaugusel. Ent lugedes võime liikuda sekundiga valgusaastate taha, vaadata distantsilt Laniakead – igal leheküljel võib meid oodata ussiauk. Lugemine on aja ja ruumi ületamise kunst, liikumatu liikumine. Kui eelöeldu tundub kõrgelennuline, võib pöörduda krimkade ja spioonilugude poole – nende kaugus kõditab läheduse tõttu, nende kangelased võivad elada lugejaga samas linnas.

Jan Kaus

Jan Kaus on esseist ja kirjanik ning varasem Eesti Kirjanike Liidu juht (2004-2007). Loe artikleid (8)