Podcast “Tähenduse teejuhid”: ood elaanile

Tähenduse teejuhid on saatesari, milles Edmund Burke’i Seltsi eestvedaja Hardo Pajula vestleb inimestega, kellest ta lugu peab ja asjadest, mis talle korda lähevad.

Üheteistkümnenda saate põhiprobleemiks oli küsimus, kuidas saada stuudiosse tagasi akadeemik Jaan Undusk, kes käis koos Hendrik Lindepuuga mõned saated varem rääkimas Poola luuletaja Czesław Miłoszi 1953. aastal ilmunud poliitilisest esseest Vangistatud mõistus. Mulle Jaani jutt dialektika peatamise vajadusest väga meeldis. Kui kõikides varasemates saadetes pakkusin ma teemad ise välja, siis seekord valis nii ainese kui vestluspartneri Jaan.

Kuivõrd ta pakkus välja Jack Kerouaci biitromaani Teel, siis oli igati paslik kutsuda kolmandaks vestluspartneriks selle raamatu tõlkinud Peeter Sauter. Miks Jaan just selle raamatu valis ja miks Peeter just selle raamatu tõlkis, sellest kõigest te saates kuuletegi. Ma julgen väita, et midagi Kerouaci hoost ja vurtsust kandus ehk üle ka meie keskustellu, nii et kui keegi tahab Tähenduse teejuhtidega tutvust sobitada, siis võiks ta minu arvates alustada just sellest saatest.

Kõnealusest vestlusringist on kaks versiooni (sama kehtib ka kõikide teiste saadete kohta). Soundcloud’is on üleval Kuku Raadios kõlanud 45-minutiline lühendatud variant, Youtube’is aga vestluse täispikk videopildiga salvestus.

Edmund Burke'i Selts

Edmund Burke’i Selts on kodanikeühendus, mille liikmed peavad oluliseks lääne tsivilisatsiooni alusväärtusi – üksikisiku vabadust ja vastutust, turumajandust ning riigivõimule seatud konstitutsioonilisi piiranguid. Seltsi liikmed astuvad vastu ohule, mida kujutavad endast nii poliitilise spektri vasak- kui paremtiivalt pärit totalitaarsed ideoloogiad. Oma seisukohtade tutvustamiseks ja selgitamiseks annab selts välja oma raamatusarja, korraldab loenguid ja kasutab muid haritud avalikkuseni jõudmise vahendeid. Loe artikleid (1)