Peeter Koppel: kui valida on võrdsuse ja vabaduse vahel, valin alati vabaduse

The Swing, Jean Honore Fragonard I Foto: wikipedia

Kuidas meeldida võimalikult paljudele? Kuidas jätta alati hooliv ja intelligentne mulje? Milline on võlusõna, mis paneb kuulama, loob sõna kasutajast automaatselt kuvandi kui hoolivast ja empaatiavõimelisest inimesest? Mis on nähtus, mida saab massidele hea mulje jätmiseks kasutada ilmselt lõputult, kuid mille sisu ja taust on hoopis teistsugused, kui sisu, mida hoolivuse näitamiseks kasutatakse?

Selleks nähtuseks on sissetulekute ebavõrdsus. Kõige lihtsam on tõmmata (sissetulekute) ebavõrdsuse ja ebaõigluse vahele laiemalt rasvane võrdusmärk ning ühtlasi võtta endale roll selle ebaõigluse likvideerimise eest võitlejana. See paistab olema lihtsaim tee kangelaseks saamiseks. Vähemalt iseenda silmis. Sissetulekute ebavõrdusega aktiivne võitlemine aga on „rikkuse loomise masina“ jõuline lõhkumine. Seda esiteks sellepärast, et majanduse täiesti loomulik seisund (ebavõrdsus) defineeritakse probleemina ning teiseks sellepärast, et seetõttu tegeletakse enamasti vale „probleemi“ lahendamisega.

Peeter Koppel

Peeter Koppel on on varahaldur, kes kommenteerib sageli Eesti meedias majandusteemasid, eriti finantsturgude käitumist ja seda mõjutavaid tegureid. Peeter on Redgate Wealth’i investeeringute valdkonna juht. Loe artikleid (79)