Inimese suurim varandus on tervis. Vaimne tervis

Selleks ei pea olema psühholoog, mõistmaks: depressioon, ärevushäired, stress on kasvavad nähtused, mis järjest rohkem inimeste igapäeva, ellusuhtumist ja hakkama saamist mõjutavad. Töötajate rahulolust omakorda sõltub ettevõtte õitseng. The greatest wealth is health. 

Vaime tervis saab alguse peast. Mõtlemisviisist, nõus. Aga ka keskkonnast, milles viibime. Selle mõju inimese harjumuste ja mõttemaailma kujunemisele on keeruline üle hinnata. Arvestades, et enamik inimesi viibib suurema osa päevast tööl, lasub ka organisatsioonidel, sealsel (juhtimis)kultuuril ja juhtidel üksjagu vastutust töötajate vaimse tervise eest.

Miks peaks ettevõtete omanikud ja juhid sellest huvitatud olema? Ilma (tervete ja motiveeritud) inimesteta pole ka äri.

Teema ei ole uus, aga vajab sellegipoolest tähelepanu ja julgustamist.

Eriti meie kultuuriruumis, kus pigem peetakse vaimse tervise (teemal rääkimist nõrkuseks. Parema elukeskkonna loomine on Edasi missioon ja seetõttu seisame tegusa ja positiivsema meelelaadi fookuses hoidmise eest.

Vaimse tervise teadvustamiseks tähistakse igal aastal oktoobri alguses ka ülemaailmset vaimse tervise päeva. Juhtimiskonsultant ja organisatsioonide arendaja Normann Blissett kirjutas sel puhul LinkedIn artiklis mõned lühikesed soovitused, millest töökeskkonna parandamist alustada.

  1. Uuring – kaardistage tervise ja inimeste heaoluga seotud väljakutsed ja soovid ettevõttes.
  2. Strateegia – looge tegevuskava, kuidas uuringu tulemusi ellu viia nii, et neid toetaks ettevõtte strateegilisi sihte.
  3. Eestvedamine – ettevõtte juhtkond peab näitama oma käitumisega eeskuju ja hoolima tervisest.
  4. Töökeskkond – looge võimalusi tegevustele ja arendage ettevõtte kultuuri viisil, mis toetab ja toob positiivseid kogemusi tervise väärtustamiseks.
  5. Abistamine – mõelge võimaluste peale, kuidas võimalike sümptomite ja probleemide tekkides käituda ja inimesi aidata.
  6. Omanikutunne – julgustage inimesi võtma ise vastutust oma tervise ja heaolu eest.

Kui ettevõttel endal vastav spetsialist puudub, leiab tegevuskava kaardistamisel kindlasti abi koolitusfirmadelt või siis ka näiteks portaalist tööelu. Julgen arvata, et üha enam ja enam hääletavad inimesed valikuvõimaluse olemasolul nende ettevõtete ja juhtide kasuks, kes töökeskkonda väärtustavad ja panustavad mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes.  Ja sellise meeskonna tiivad kannavad kaugele.