Merle Viirmaa: ülementordatud ja alasponsoreeritud

Merle Viirmaa. Foto: Triin Maasik

Seda artiklit ajendas mind kirjutama üks aprillikuine juhtide koolitus, kus ehk mõneti üllatavalt teenis enim huvi ja tähelepanu kõrvalteema: juht kui sponsor ning viimase arhetüübid.

Heal juhil on palju definitsioone, üks nende selge ühisosa on tavaliselt aga see, et suurepärane juht on osav teiste juhtide ja töötajate arendamises. Ta peab eesmärkide saavutamiseks suutma mängida viit erinevat rolli: liider, manager, koolitaja, mentor ja coach. Liider paneb paika visiooni ja tagab ressursid, manager hindab edenemist ja töötajate produktiivsust, mentor jagab kogemusi, kuidas varem sarnaste tulemusteni on jõutud, koolitaja õpetab uusi oskusi ning coach maksimeerib teadlikkust ja pingutust, vähendab takistusi. Kahtlemata on need kõik rollid eesmärgi saavutamisel olulised. Sponsori roll aga pole vältimatu, vaid pigem juhi valik olla aktiivne eestkõneleja ja toetada töötajat ka väljaspool oma tiimi või ettevõtet.

Merle Viirmaa

Merle Viirmaa on juhtimiscoach (PCC) ja AoEC coachingu programmide õppejõud EBS’s. Tal on 20 aastat juhikogemust Eesti suuremate meediaettevõtete juhatustes, coachina on ta olnud partner rohkem kui 100 juhile. Loe artikleid (15)