Raivo Vare: sõja kaja majanduses – Ukraina ja Gaza

Raivo Vare. Illustratsioon: Toon Vugts

Tuleb kurvastusega konstateerida, et Churchilli-kaliibriga riigimehi, kes raskel hetkel juhiks oma riike ja aitaks kõrvaldada suure sõja ohtu, Lääne tänaste liidrite hulgas pole. Ja ei paista ka tulevat. Lisaks näitab Hamasi terroristidega kokkuleppe otsimine väärtuspõhisuse erosiooni maailmas. Sisuliselt on Palestiinas tulemas Ukraina suhtes peaproov, kus jõledusi toime panev agressorist osapool saavutab ikkagi vähemalt mingi osa oma sõjategevuse eesmärkidest ja tagab endale nii indulgentsi sooritatud kuritegude suhtes kui ka võimaluse end koguda ja vajadusel mõne aja pärast uuesti rünnata. Kusjuures Euroopas ei pruugi siis objektiks olla sugugi ainult Ukraina. Seejuures on Hamasiga seoses argumendiks „õiglane“ eesmärk, aga Venemaa puhul tema tuumariigi staatus.

Sõda on alati kole. Aga sõda mõjutab paljusid elu valdkondi, ning seda mitte ainult sõdivate poolte omi, vaid ka laiemalt. Lisaks toob sõda välja ka nõrgad kohad asjade korralduses, kaasa arvatud majanduslikus koostöös ja juhtimises. Sealhulgas riikide tasandil ja ka rahvusvaheliselt. Nii ka seekord – Ukrainas toimuv sõda on teinud sedasama ning mõneti ärgitanud ka mujal maailmas toimuvaid sündmusi.

Raivo Vare

Raivo Vare on hariduselt jurist, lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna ja EBSi magistriprogrammi cum laude. Olnud riigiminister ning teede- ja sideminister, tippjuht pangandus- ning transpordi- ja logistikasektori firmades. Tegev paljude avaliku sektori ja erialaorganisatsioonide, samuti eraettevõtete juhtorganites. Kord kuus vahendab Raivo Vare Edasi lugejatele oma mõtteid tähenduslikest rahvusvahelise elu sündmustest. Loe artikleid (103)