Meediaülevaade: naabrid räägivad. 20.01.24

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Röövid tõusutrendis

Soomes mullu fikseeritud kuritegude esialgsed andmed näitavad selget röövimiste kasvu aasta varasema seisuga võrreldes (+17,9%). Kuigi mõrvade arv vähenes, kasvas nii mõrvakatsete kui ka muude elule ja tervisele ohtu kujutanud rikkumiste arv (+6,5%). Selgelt võtsid aga poodiumi liiklusohutuse rikkumised ning näppamised-vargused. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (165)