Meediaülevaade: naabrid räägivad. 25.11.23

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Töötervis – keha jaksab, vaim väsib

Soomes puudutakse töölt haiguse tõttu varasemast erinevatel põhjustel: traditsiooniliste ”rahvahaiguste”, st südame-veresoonkonna, hingamisteede ja seedehaiguste osatähtsus töötajate haiguspuhkuse põhjusena on oluliselt vähenenud, töövõimet pärssivad vaimse tervise häired näitavad aga järsku kasvu (eelkõige noorte ja keskealiste naiste seas). Viimane trend on kiirenenud alates 2017. aastast. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (166)