Praxise podcast: sotsiaalne investeerimine loob ühiskondlikku tulu

Brent Pere, Pirkko Valge ja Urmo Kübar

Enamjaolt reageerivad inimesed annetades kurbadele üksikjuhtumitele, et aidata leevendada nende tagajärgi. Oma ühiskondlikke investeeringuid läbi mõeldes ja teadlikult kavandades saaksime aga aidata kõrvaldada ka selliste juhtumite põhjuseid ja ennetada probleeme ning sellest tõuseb ühiskonnale pikemas perspektiivis rohkem tulu.

Värskes Praxise podcast‘i 3-osalises sarjas tuleb juttu hariduse ning vaimse tervise väljakutsetest ja lahendustest. Avaepisoodis räägivad vabaühenduste toetamisest kui sotsiaalsest investeeringust Praxise juht Urmo Kübar ja Heateo Sihtasutuse juht Pirkko Valge. Küsis Brent Pere.

Praxis uuris Taavet+Sten Tulevikufondi tellimusel süvendatult probleeme ja nende võimalikke lahendusi Eestis hariduse ning vaimse tervise valdkonnas, otsides kohti, kus erasektori panustajatel on võimalik tuua suurimat ühiskondlikku kasu. Selleks kirjeldas Praxis kummagi valdkonna peamisi väljakutseid ning hindas neid sotsiaalse investeeringu lähenemisel põhineva tööriista abil, mida saab edaspidi kasutada ka muude valdkondade puhul. Tänavu valminud uuringu tulemustest ja järeldustest saab lähemalt lugeda Praxise kodulehelt.

Järgmises kahes podcast‘i osas keskendutakse uuringus leitud mõlema valdkonna peamistele väljakutsetele ja lahendustele.

Valitud mõtteid:

  • Urmo Kübar: Investorina mõtlevat panustajat käivitav küsimus võiks olla, et mida tehes saan ma olla kõige kasulikum. Näiteks teades, et hariduses on suureks probleemiks heade õpetajate nappus, on mul üks valik teha karjääripööre ja töötada järgmised 30 aastat õpetajana. Samas püsiannetajana on täiesti realistlik sama aja jooksul aidata kaasa sellele, et koolidesse jõuaks ja saaks seal hästi hakkama näiteks tuhat head õpetajat, mis on tuhat korda suurem kasu.
  • Pirkko Valge: Muutuse loojaks on tihti see väga motiveeritud vabaühendus, kes tegutseb tänu toetustele. Mingi summa panustab riik, mingi ettevõtted ja mingi väikeannetajad – kõik annavad oma panuse, hoogu juurde, et algatus saaks kasvada. Innovatsioon tuleb aga kolmandast sektorist: meil on võimalus testida mingit lahendust ja kui see töötab, on lootust, et riik võtab selle suures mahus üle.
  • Urmo Kübar: Praxise loodud tööriist aitab sotsiaalsetel investoritel teha valikuid probleemide olulisuse hindamisel. Lähtusime kaheksast küsimusest: näiteks kas trend on probleemi puhul süvenev, paranev või stabiilne; kas probleem avaldub inimese elukaare alguses, keskel või lõpus; kas see puudutab suurt, keskmist või väikest hulka inimesi; kas probleem kandub üle ka teistesse valdkondadesse, nagu näiteks haridusel ja tervisel on suur mõju pea kõigile inimese elu aspektidele. Nii tekivad probleemidele skoorid, mille abil teha valikuid, kuhu keskenduda – ja siis vaadata edasi võimalikke lahendusi ning võrrelda organisatsioone, kes neid ellu viivad.
  • Pirkko Valge: Meil on kogukond inimestest, kes tahavad panustada oma aega, raha või mõlemat. Oleneb, mis neid parasjagu kõnetab või mis võimalused neil sel hetkel elus on. Panustamise viise on väga erinevaid. Kaasame advokaate, kes panustavad pro bono oma töötunde; kaasame kommunikatsioonieksperte, kes aitavad koostada sõnumeid, et algatus jõuaks oma ideedega sihtgrupini või toetajateni; ja nõukogu liikmeid kaasame organisatsioonide juhtidele toeks. Selline tarkadest inimestest võrgustike loomine on väga jõustav.
  • Urmo Kübar: Nagu me läheme juuksuri juurde või kutsume korstnapühkija, kui meil seda vaja, nii pole ka põhjust arvata, et suurte ühiskondlike probleemide lahendamine on kuidagi lihtsam asi – loomulikult vajavad needki spetsialiste ja loomulikult saavutavad paremaid tulemusi inimesed, kes sellega tegelenud, tunnevad valdkonda läbi ja lõhki ning pühenduvad sellele kogu energiaga. Oma panusega saame toetada nende tööd ning igati mõistlik on ka selliste otsuste eel küsida spetsialistide nõu.

Praxise podcast avaldab Eesti ühiskonna probleemistikest uusi teadmisi ja soovib algatada nende pinnalt huvitavaid arutelusid. Koostöös partneritega sünnib meil igapäevaselt palju põnevat infot, mida soovime nii Praxise ekspertide kui kutsutavate külaliste abiga teile avada. Kuulmiseni!