Meediaülevaade: naabrid räägivad. 28.10.23

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Turvakõneteenus üksikutele eakatele ja dementsetele

Soomes töötati välja üksi elavatele eakatele või dementsetele uutmoodi tugiteenus: telefonikõne tuletab meelde söömist-joomist või ravimite võtmist. Automaatne telefonikõnesüsteem on üles ehitatud nii, et see helistab inimesele eelnevalt kokku lepitud aegadel, aga kui pärast kolme katset kõnele ei ole vastatud, läheb asjakohane teade kontaktüksusele või -isikule. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (163)