Judith Butler. Leinakompass

Illustratsioon: Eiko Ojala

Juudi päritolu Ameerika filosoof Judith Butler kirjutab vägivallast ja selle hukkamõistmisest.

Essee on algselt ilmunud ajakirjas London Review of Books. Edasi avaldab tõlke väljaande loal.