Helena Lass: tervis või heaolu?

Tervis on üks sellistest eluvaldkondadest, mille puhul kõik kinnitavad justkui ühest suust, et see on neile väga oluline. Samas ei uuri inimene, kellel pole parasjagu mingit konkreetset haigust terviserubriike just eriti sageli.

Tervisest räägitakse ikka alati siis, kui midagi on valesti, sellega seonduvad ravimid, arstid, kannatused ja millestki heast loobumine („ma teen seda tervise nimel…“). Selles mõttes võiks öelda, et inimese peas on tervise ja haiguse vahel tekkinud võrdusmärk: kuuldes sõna „tervis“ mõtleb ta esimese asjana kohe haigusele – selle olemasolule või puudumisele. Ilmselt just selle assotsatsiooni tõttu lihtsalt ei kõla see sõna atraktiivselt, ei läigi kui ihaldusväärne.

Sõna „tervis“ tähendusväli on muutunud üsna kitsaks ning ta ei sisalda enam seda proaktiivset hoiakut ja pürgimust paremuse poole, mida see sõna tegelikult peaks endas kandma.

Lisaks, kui vaatame WHO tervise definitsiooni, siis peaks “tervis “viitama terviklikule heaolule, kuid miskipärast on kogu terviseteema vallutatud peaaegu eksklusiivselt füüsilise kehaga seonduva poolt. Mõelgem, kui keegi küsib meilt: „kuidas tervis?“, siis hakkame suure tõenäosusega kirjeldama oma füüsilise keha seisundit – nohu, külmetust vms. Vaimne tervis on, ups, kuidagi kahe silma vahele jäänud. Depressioon tapab statistika alusel rohkem kui suitsetamine, kuid selle ennetamisest räägitakse sada korda harvem.

Inimene püsib tõeliselt terve siis, kui ta proaktiivselt hoolitseb oma heaolu jätkumise eest – nii füüsilise kui ka vaimse.

Vaadeldes veelgi detailsemalt ja protsesside keskselt, ei tähenda heaolu ainult tegutsemist probleemide ennetuseks, vaid sisaldab suures hulgas tegevusi hea olemise ja kulgemise jätkusuutlikuks säilitamiseks. Selles mõttes võiks isegi öelda, et tervis kui termin on ehk oma aja ära elanud, viidates maailmavaatele, kus valitsevaks põhimõtteks oli haigus ja vastava tagajärje ravi.

Aina päevakohasemaks on muutumas vaade, kus esikohal on ennetamine ja elukvaliteedi säilitamine. Veelgi enam, heaolu mõiste on laienenud keha tõrgeteta toimimise kõrval ühtlaselt ka hea vaimse vormi, heade suhete, ladusa tööelu ja isegi finantsilise heaolu sfääridesse. Tänapäevane arusaam heaolust hõlmab kõigi eluvaldkondade head ja õlitatud toimimist, kõik on interaktsioonis ja iga valdkond mõjutab teist. Kuna Edasi peab terviklikkust, proaktiivsust ja head elukvaliteeti võtmeküsimuseks, leidsime, et võiksime ka ka oma rubriigis viia läbi uuenduse, liigutades rõhuasetust tervisest heaolu-keskseks. Seega on “Tervise” asemel on uueks rubriiginimetuseks “Heaolu”.

Helena Lass

Helena Lass on arst, ettevõtja ja teadlikkuse õpetaja. Ta töötab oma erakliinikus, viib läbi Ingvar Villido loodud Teadliku Muutuse Kunsti kursuseid ning on arendanud ettevõtetele ja gruppidele suunatud online koolitusplatvormi Wellness Orbit, ühendades sellega vaimse vormi ning teadlikkuse rakendamise algteadmised. Helena võtab sõna teadlikkuse ning pro-aktiivse vaimse vormi teemadel. Loe artikleid (4)