Annika Laats: köstri mure

Illustratsioon: Toon Vugts

Laste hinged on katki, sest me oleme Julk-Jüri muret liiga kaua naeruks pannud. Kes peaks neist asjust rääkima? Kelle töö on kanda hoolt lapse hinge eest?

Artikkel on esmalt ilmunud Edasi paberajakirja sügisnumbris.

“Sina inimeseloom, sa pead oma hinge eest hoolt kandma!” Meil on silme ees köstri ilme, kui ta Tootsile neid sõnu hüüdis, ja kahtlemata kuulus sel hetkel kogu meie poolehoid kõrvupidi köstri pihus olevale poisinagale. Julk-Jüri pedagoogilised võimed jäid alla arvestust, aga tema mure oli küllap siiras.

Annika Laats

Annika Laats on kirikuõpetaja ja Tallinna lastehaigla hingehoidja. Kord kuus ilmuvate "pühabajutluste" vahendusel saab Edasi lugeja osa Risti kiriku võlvide all kõlavast humaansest sõnumist. Annika usub, et kui kasvõi osagi neis jutlustes öeldust on tõde, siis on see kõige tähtsam, mida inimesel elus üldse teada tasub. Loe artikleid (68)