Eva-Liis Avakivi: hea vormi saladus

Foto: Eva-Liis Avakivi

Fitnessitööstusel, mis kujundab välimustrende, on inimeste eneseteadlikkusele negatiivne mõju, mille üheks kinnituseks on ka noorte naiste kehakuvandiga hüppeliselt tõusnud vaimse tervise probleemid. Selle vastu aitab teadlik treenimine ja arusaam, et inimese keha on palju enamat, kui lihtsalt bioloogiliselt opereeriv füüsiline kest.

Artikli autor Eva-Liis Avakivi on rühma- ja personaaltreener. Sel kevadel kaitses ta Tallinna Ülikoolis bakalaureusetöö hea füüsilise vormi saladustest, milles ta keskendus eeskätt naistele. Oma uurimistöös tutvus ta erinevate naiste isiklike kehalugudega, milles sai kinnitust, et paljudel juhtudel ei tööta lihtsalt harjutuste tehnika või toitumisreeglite õpetamine. Inimese keha on palju enamat ja otseses vastastikmõjus inimese poolt läbielatuga. Ühe järeldusena leiab ta, et treenerid peavad seda teadvustama ja arvesse võtma inimest tervikuna, sest vastasel juhul on fitness kõike muud kui tervislik. Teadlik treenimine võib aga anda positiivse efekti – tajudes, milleks meie keha on võimeline ja õppides oma keha füüsilisi omadusi paremini tundma, tõstab see enesekindlust ja annab julgust väärtustada end sotsiaalsetest ilustandarditest eraldiseisva.