Meediaülevaade: naabrid räägivad. 2.09.23

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Miks pealinnast välja kolitakse?

Helsingis tehtud uuring näitab, et eelkõige kolivad pealinnast välja lastega pered vaiksema ja ruumikama keskkonna otsingute tõttu ning 80% vastanutest tõi esimeseks argumendiks eluaseme hinna. Hind on aga omakorda seotud ruumivajaduse ja omandivormiga – väljaspool pealinna saab endale lubada kas suuremat korterit või korteri asemel maja ning selle üürimise asemel seda osta ja omada. Loe edasi: Helsingin Sanomat

Ülikooli keelepoliitika liiga rahvusvaheline

Aalto Ülikool on saanud kriitikat liigse inglise keele kasutamise pärast ja on nüüd kehtestamas oma keelepoliitikale uusi suuniseid ja juhiseid. Ülikool sai hoiatuse õiguskantsleri büroost vastava seaduse rikkumise kohta, kuna majanduse ja tehnoloogia magistriõppes oli soome keel valdavalt asendatud ingliskeelse õppega, samuti oli inglise keel kujunenud põhiliseks õppekeeleks ka bakalaureuseõppes. Protsessi käivitas õiguskantslerile esitatud kaebus, et finantsvaldkonna õpinguid ei pakuta magistriõppes ei soome ega rootsi keeles. Loe edasi: Yle

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (151)