Meediaülevaade: naabrid räägivad. 5.08.23

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Kolmekümneaastased võtavad kutsehariduse üle

Samal ajal kui Soome valitsus plaanib täiskasvanuhariduse toetused kaotada, kasvab vajadus tööealiste inimeste täiendusõppe järele kiiresti, kuna üha enam nendest soovib eriala vahetada või oma teadmisi ja oskusi täiendada. Mõnes kutsehariduskeskuses on üle 30-aastaste osakaal kõigist õpilastest juba umbes pool, alla 19-aastaste oma aga alla kolmandiku. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (165)