Jaak Visnap: miks Eesti kunstiturg ei saa jalgu alla ehk kes on logardid & šarlatanid Eesti kunstis?

Ehkki kunstikriitik Anders Härm valutas Edasi artiklis Leonhard Lapin ja “Ringvaate” juhtum vormiliselt südant justkui meediaeetika pärast ja tegi korduvalt etteheiteid rahvusringhäälingule, paistis selle vähekatva maskeeringu tagant selgelt välja Eesti kunstimaastikku iseloomustav maailmavaateline vastasseis. Avaldame Jaak Visnapi vastulause Anders Härmi kriitikale.

Ilmavaateline põrkumine

Mida rohkem kunstist ja kunsti rollist ühiskonnas räägitakse, seda parem, ses mõttes on Härmi tekstist tolku. Siiski on asju, millega ma artikli üldist tooni arvestades üldse nõustuda ei saa.

Jaak Visnap

Jaak Visnap on kunstnik ning Eesti Litograafiakeskuse ja Tallinn Art Space galerii juht. Visnap on töötanud Eesti Kunstiakadeemia litograafiameistri ja õppejõuna ning aidanud viimase 15 aasta jooksul luua kümnetel Eesti tippkunstnikel loomingut litograafiatehnikas. Ta on korraldanud rahvusvahelisi graafikasümpoosione ning Visnapi enda teosed kuuluvad mitmete kunstimuuseumite kollektsioonidesse ja erakogudesse. Visnapi kunstialase tegevuse kaks põhialust on see, et publik peab tundma oma kunstnikke ning kunstniku looming ise peab võimaldama kunstnikul jätkusuutlikult loometegevust ellu viia. Loe artikleid (2)