Meediaülevaade: naabrid räägivad. 20.05.23

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

“Allveelaevad” Soome merevetes – laiud ja kalakasvatusmahutid

Vabaaja navigatsiooniperioodi alates hakkas jälle Soome mereväele laekuma tavapäraseid teateid “allveelaevadest” ehk erinevatest objektidest, mida oma lõbuks merel navigeerijad allveelaevadeks peavad. Kõige rohkem on tegemist laidude ja kalakasvatusmahutitega – laidudest on kõige allveelaevalikum Halliluoto Tallinna ja Helsingi laevatee lähistel ning kalakasvatuste seas domineerib antud küsimuses Airisto kant Turu külje all. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (163)