Meediaülevaade: naabrid räägivad. 20.05.23

Illustratsioon: Ander Avila

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

“Allveelaevad” Soome merevetes – laiud ja kalakasvatusmahutid

Vabaaja navigatsiooniperioodi alates hakkas jälle Soome mereväele laekuma tavapäraseid teateid “allveelaevadest” ehk erinevatest objektidest, mida oma lõbuks merel navigeerijad allveelaevadeks peavad. Kõige rohkem on tegemist laidude ja kalakasvatusmahutitega – laidudest on kõige allveelaevalikum Halliluoto Tallinna ja Helsingi laevatee lähistel ning kalakasvatuste seas domineerib antud küsimuses Airisto kant Turu külje all. Loe edasi: YLE

Maailma õnnelikema riigi elanikud mures elukvaliteedi üle

Soomes on äsjane rahvastiku-uuring andnud murettekitava hinnangu tööealiste elanike elukvaliteedile: see on langenud ja enesetapumõtteid esineb varasemast sagedamini. Vaid iga teine ​​tunneb, et tema elukvaliteet on hea, samas kui neli aastat tagasi vastas nii üle 60 protsendi. Üks murettekitavamaid tulemusi on aga seotud enesetapumõtete levimusega alla 50-aastaste seas: kui 2018. aastal teatas iga kümnes enesetapumõtetest, siis nüüd iga kaheksas. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (145)