Meediaülevaade: naabrid räägivad. 6.05.23

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Lastega seotud seksuaalkuritegude arv kasvutrendis

Laste peal toime pandud seksuaalkuritegude arv on Soomes mõne aastaga oluliselt kasvanud: kui alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegusid registreeriti kogu riigis eelmisel aastal ligikaudu 3500, siis kümme aastat tagasi oli see arv alla 2000; ning kui alaealiste vägistamisi oli aastas mullu 366 ja siis kümme aastat tagasi 184. Loe edasi: YLE

Helsingi ülikooli teadlased võisid leida Parkinsoni tõve põhjustaja

Parkinsoni tõbe põhjustavaid faktoreid on otsitud paar sajandit, aga nüüd leidsid Helsingi ülikooli teadlased tõenäolise põhjuse ja avastus võimaldab ka tõbe ennetada. Suuremalt jaolt põhjustab haigust keskkond ehk sellest saadud bakteritüvi ja vaid kümnendik tõvejuhtumeist on tingitud pärilikest teguritest. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (145)