Meediaülevaade: naabrid räägivad. 6.05.23

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Lastega seotud seksuaalkuritegude arv kasvutrendis

Laste peal toime pandud seksuaalkuritegude arv on Soomes mõne aastaga oluliselt kasvanud: kui alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegusid registreeriti kogu riigis eelmisel aastal ligikaudu 3500, siis kümme aastat tagasi oli see arv alla 2000; ning kui alaealiste vägistamisi oli aastas mullu 366 ja siis kümme aastat tagasi 184. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (167)