Merle Viirmaa: kuidas tõsta inimeste tahet vastutada oma töö tulemuste eest?

Foto: Shutterstock

Meeskonnaliikmete vähene huvi vastutada on üks teemadest, mis põhjustab paljudele juhtidele peavalu. Kuidas vastutuse vältimist ära tunda ja veel olulisem – kuidas tõsta inimeste tahet vastutada oma töö tulemuste eest?

Väga harva on nii, et vastutuse vältimine on teadlik kavatsus. Olen näinud, et tavaliselt on see jäämäe veepealne tipp, mille juurpõhjused peituvad mujal, näiteks juhi enda isikus, inimeste varasemates kogemustes või saavutamiseks oluliste tingimuste ja kokkulepete puudumises meeskondades.

Juhiga on seotud vastutuse mitte andmine ehk juhi vähene julgus lasta lahti kontrollist, mida tihti ei teadvustata. Meeskondadega seotud takistused, mis ei lase vastutada, on näiteks ebaselged rollid ja kohustused, kehv strateegia või ebarealistlikud eesmärgid ja piiratud ressursid.

Merle Viirmaa

Merle Viirmaa on juhtimiscoach (PCC) ja AoEC coachingu programmide õppejõud EBS’s. Tal on 20 aastat juhikogemust Eesti suuremate meediaettevõtete juhatustes, coachina on ta olnud partner rohkem kui 100 juhile. Loe artikleid (8)