Pärtel-Peeter Pere: kuidas elatakse Eestis aastal 2040? Visioon

Malmö. Allikas: Wikipedia

Linnad ja vallad on lõpetanud ehituslubade väljastamise põldudele, kus puuduvad ühistransport, haridusasutused, teenused ja töökohad, linnades lokkab külaelu, oma kodu rajamine on taskukohane ja ehitamine ise ringmajanduslik, visandab Pärtel-Peeter Pere lähitulevikku. Kuidas see täpsemalt ellu viiakse?

“Kuidas linnas elada” on rubriik, kus räägime linnade praktilisest rollist meie elu- ja töökeskkonna kujundamisel. Analüüsime, miks, kuidas ja mida tehakse, et linnad oleksid elujõulised ja konkurentsivõimelised. Rubriiki kureerib Pärtel-Peeter Pere.

Aprillis avaldas SA Rohetiiger ehituse teekaardi: kuidas aastaks 2040 alandada ehitus- ja kinnisvarasektori ehk ehitatud ruumi süsinikujälge 85% ning saavutada kooskõlas Euroopa Liidu kokkulepetega kliimaneutraalsus. Ehituse teekaart 2040 on sihtasutuse Rohetiiger ehk erasektori algatatud andmepõhine tegevuskava, kus on analüüsitud ehitatud ruumi murekohti ning pakutakse Eestis juba kehtivate kokkulepete ja strateegiliste sihtide saavutamiseks konkreetsed lahendused. Jagame teiega teekaardis kirja pandud visiooni, mis illustreerib maakeeli, kuidas tulevikus meie elukeskkond toimib ja tundub. Nii on iga alltoodud lause taga teekaardi andmed, teadmised ja konkreetsed ajateljele kantud lahendused ühes elluviijatega.

Pärtel-Peeter Pere

Pärtel-Peeter Pere on linnastrateeg, poliitik ja rohepöörde nõunik Tallinna Tehnikaülikoolis. Loe artikleid (10)