Taavi Veskimägi: eristu või sure

Kui paljud meist on tõsiselt mõelnud, pannud kirja, miks just mina olen parim juht sellele organisatsioonile? Parim Merko juht? Parim Maksu- ja Tolliameti juht? Parim Tööandjate Keskliidu juht?  Parim Fotoluksi juht? Parim Eleringi juht? Parim Eesti riigi juht?

Jack Trout’i raamatu “Eristu või sure” pealkirja parafraseerides peab juht suutma mõista, mis teda positiivselt eristab teistest võimalikest juhtidest, olemaks parim inimene antud positsioonil. Raamatus „Why should anyone work here“ kirjutavad Rob Goffee ja Gareth Jones väga tabavalt, et „too juhina esile sind teistest positiivselt eristavad omadused ja proovi oma nõrkustest kujundada tugevused, mis muudavad sind inimlikumaks“.

Miks just mina pean olema antud organisatsiooni juht?

Mis tüüpi väärtust ma  suudan paremini luua enda juhitava organisatsiooni jaoks võrreldes kellegi teisega? Mis teeb minust „õige inimese õigel ajal, õigel kohal“? Proovige see panna kirja. Uskumatult vähesed on sellele mõelnud, veel vähem paberile pannud.

Mina ise tegin seda 2007. aasta valimiste järel. Oli selge, et poliitikaetapp on minu elus läbi ja Riigikogu nelja-aastast perioodi ma lõpuni ei tööta. Mõistmaks, mis mul pakkuda on, panin kirja enda „väärtuspakkumise“. Näiteks oli ja jätkuvalt on üheks minu eristavaks omaduseks suutlikkus töötada üle era-, avaliku ja kolmanda sektori piiride ehk nn triple strength leadership, viia  kokku ja panna inimesed erinevatest sektoritest koos töötama ühiste eesmärkide nimel. Tri-sector juhid  on need, kes mõistavad kõigi nende kolme sektori eripära ja vajadusi, maailmapilti, „räägivad kõigi sektorite keelt“ jne. Tri-sector juhtide DNA-d iseloomustavad kuus põhilist oskust olid mulle võtmeks, et mõista, millist väärtust saan ma luua põhivõrguettevõtte Eesti Energiast eraldamisel ja iseseisva elektri (ja gaasi) süsteemihalduri Elering loomisel.

Elering on kvaasiriiklik organisatsioon. Ta on ühteaegu äriorganisatsioon, mis täidab osaliselt avalikke ülesandeid kõrgelt reguleeritud majandustegevuse valdkonnas ja toimib samas riigi nõustajana energiapoliitika vallas. Vaja oli juhti, kes mõistaks nii era- kui avaliku sektori toimimisloogikat ja suudaks need kaks siduda kokku üheks tervikuks.

Nõndanimetatud suure pildi nägemiseks julgen soovitada karjääri muutmisele mõtlevatel inimeste liikuda julgelt teistesse sektoritesse.

Te saate erinevates sektoritest töötades väärtuslikke kogemusi, mis kombineerituna teie teiste kogemustega muudavad teie oskused, teadmised, kogemused oluliselt unikaalsemaks ja võimaldavad positiivselt eristuda.

Ja nagu me lugesime juuni Harward Business Review’st, siis generalistid saavad maailmas paremaid tööpakkumisi kui spetsialistid. Võime liikuda üle sektori piiride kasvatab teid generalistiks.

Mõeldes selle üle, miks teie olete parim inimene antud organisatsiooni juhtima, ärge otsige omadusi, millega te samastute teistega antud organisatsioonis, vaid millega eristute. Energeetikas tegutsev ettevõte ei vaja tõenäoliselt teie kui juhi näol juurde energeetikaalast kompetentsi ja haigla meditsiinilist. Mõlemas on üks või teine olemas. Ja kui ei ole olemas, siis on teie kui juhi ülesanne seda ehitada või arendada.

Allikas: Taavi Veskimägi blogi