Meediaülevaade: naabrid räägivad. 8.04.23

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Keskharidus kogukonna elujõu eeldus

Paljudes Kesk-Soome gümnaasiumites ja kutsekoolides on õpilaste arv käesoleval sajandil vähenenud vähemalt poole võrra ning tempo paistab järgmise kümnendi jooksul kiirenevat. Omavalitsused hoiavad keskharidusõppeasutustest aga igati kinni ja nende sulgemise künnis on kõrge, sest keskharidust peetakse kogukonna elujõulisuse jaoks oluliseks. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (163)