Meediaülevaade: naabrid räägivad. 28.03.23

“Naabrid räägivad” on rubriik, mis käsitleb paar korda kuus lähimate naaberriikide (Soome, Rootsi, Läti, Venemaa) meedias kajastamist leidnud teemasid, mis võivad ka Eesti lugejale huvi pakkuda.

Soome

Töö ja alkoholi suhe muutub

Juhtkond joovat tööüritustel veini, aga puhuma pandavat järgmisel hommikul töötajad – selline olevat tänapäeva alkoholikultuur Soome töökohtades. Lisaks sellele on viimastel aastatel tööalane suhtumine alkoholi karmistunud ning noored toovad uut suhtumist, mis ei ühti keskealiste kolleegide alkoholilembusega. Loe edasi: YLE

Ain Hinsberg

Ain Hinsberg on Pärnust pärit turismimajanduse asjatundja, kes on külalislahkusmajandust uurinud ja kogu Läänemere regioonis edendanud viimased 25 aastat. Külalislahkusmajandus tegevusvaldkonnana on riigi majandusele olulise mõjuga nähtus, mis eeldab valdkonnas tegutsejatelt regulaarset kursisolekut naaberriikide elanike jaoks oluliste teemadega, aga ka analüüsima Eesti kuvandit naabrite vaatenurgast. Loe artikleid (165)