Utilitas: energiasõltumatuse toovad Eestile kõige kiiremini meretuulepargid

Allikas: Wind Europe (www.windeurope.org). Uuendatud: 22. veebruar 2023

Kuigi inimkond on elektrit laialdaselt kasutanud alles veidi üle saja aasta, siis selle tootmise viise on pidevalt juurde tulnud. Suurema osa ajast oleme saanud elektrit fossiilsetest allikatest, aga 2022. aastal toodeti Euroopa Liidus esimest korda kõige rohkem elektrit tuulest ja päikesest. Kiiresti tegutsedes on väiksel Eestilgi võimalik taastuvenergiast teha enda järgmine edulugu.

Artikkel on esmalt ilmunud Edasi paberajakirja kevadnumbris ja tegemist on numbri koostööpartner Utilitase poolt kirjutatud artikliga.

Eesti on Euroopas taastuvenergia osakaalu poolest esirinnas, kuid seda üksnes tänu soojussektorile, kus toodetakse pool kogu eestlaste tarbitavast energiast ja kus on viimase kümnendi jooksul ligi 2/3 osas taastuvatele allikatele üle mindud. 71% tarbitud elektrist ja 89% transpordis kasutatavatest kütustest saadi Eestis 2021. aastal aga endiselt fossiilsetest allikatest. Põhjuseks on asjaolu, et Eesti vaatas viimased kümme aastat pealt, kuidas mujal Euroopas ehitati uusi taastuvelektrijaamu: rajati aastas sadu maismaa- ja kümneid meretuuleparke, lisaks päikeseparke ning salvestuslahendusi.